EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1565

Verordening (EG) Nr. 1565/1999 van de Commissie van 16 juli 1999 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1999/2000, van de door de opslagbureaus te betalen aankoopprijs voor niet-verwerkte rozijnen en krenten

OJ L 184, 17.7.1999, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1565/oj

31999R1565

Verordening (EG) Nr. 1565/1999 van de Commissie van 16 juli 1999 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1999/2000, van de door de opslagbureaus te betalen aankoopprijs voor niet-verwerkte rozijnen en krenten

Publicatieblad Nr. L 184 van 17/07/1999 blz. 0016 - 0016


VERORDENING (EG) Nr. 1565/1999 VAN DE COMMISSIE

van 16 juli 1999

tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1999/2000, van de door de opslagbureaus te betalen aankoopprijs voor niet-verwerkte rozijnen en krenten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector verwerkte producten op basis van groenten en fruit(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2199/97(2), en met name op artikel 9, lid 8,

(1) Overwegende dat de criteria voor de vaststelling van de prijs waartegen de opslagbureaus de rozijnen en krenten aankopen zijn bepaald in artikel 9, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 2201/96; dat de aankoopprijs voor niet-verwerkte rozijnen en krenten voor het verkoopseizoen 1999/2000 moet worden vastgesteld op hetzelfde niveau als die welke gold voor het verkoopseizoen 1998/1999, om rekening te houden met de stabiliteit van de minimuminvoerprijs;

(2) Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor op basis van groenten en fruit verwerkte producten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 1999/2000 bedraagt de in artikel 9, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2201/96 bedoelde aankoopprijs voor niet-verwerkte rozijnen en krenten 46,91 EUR per 100 kg nettogewicht.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 september 1999.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 juli 1999.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 297 van 21.11.1996, blz. 29.

(2) PB L 303 van 6.11.1997, blz. 1.

Top