EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1511

Verordening (EG) nr. 1511/1999 van de Commissie van 9 juli 1999 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1261/96 tot vaststelling van de geraamde balans voor de voorziening van de Canarische Eilanden met de producten van de sector wijn waarvoor de in de artikelen 2 tot en met 5 van Verordening (EEG) nr. 1601/92 van de Raad bedoelde specifieke regeling geldt

OJ L 175, 10.7.1999, p. 31–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1511/oj

31999R1511

Verordening (EG) nr. 1511/1999 van de Commissie van 9 juli 1999 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1261/96 tot vaststelling van de geraamde balans voor de voorziening van de Canarische Eilanden met de producten van de sector wijn waarvoor de in de artikelen 2 tot en met 5 van Verordening (EEG) nr. 1601/92 van de Raad bedoelde specifieke regeling geldt

Publicatieblad Nr. L 175 van 10/07/1999 blz. 0031 - 0033


VERORDENING (EG) Nr. 1511/1999 VAN DE COMMISSIE

van 9 juli 1999

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1261/96 tot vaststelling van de geraamde balans voor de voorziening van de Canarische Eilanden met de producten van de sector wijn waarvoor de in de artikelen 2 tot en met 5 van Verordening (EEG) nr. 1601/92 van de Raad bedoelde specifieke regeling geldt

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1601/92 van de Raad van 15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Canarische Eilanden(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2348/96(2), en met name op artikel 2, artikel 3, lid 4, en artikel 4, lid 4,

(1) Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 1261/96 van de Commissie(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1510/98(4), voor de periode van 1 juli 1998 tot en met 30 juni 1999 de hoeveelheden van de geraamde balans zijn vastgesteld voor de voorziening met producten van de wijnsector waarvoor communautaire steun wordt verleend;

(2) Overwegende dat de hoeveelheden van de geraamde balans voor de periode van 1 juli 1999 tot en met 30 juni 2000 moeten worden vastgesteld om de voorziening voort te zetten zonder de specifieke productiesituatie op de Canarische Eilanden uit het oog te verliezen; dat de steun voor de voorziening van de Canarische Eilanden moet worden vastgesteld op de in bijlage II vermelde bedragen, gelet op de noteringen of de prijzen van de genoemde producten van de wijnsector in het Europese gedeelte van de Gemeenschap en op de wereldmarkt;

(3) Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor wijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I en bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1261/96 worden vervangen door de bijlagen I en II bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1999.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 9 juli 1999.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 173 van 27.6.1992, blz. 13.

(2) PB L 320 van 11.12.1996, blz. 1.

(3) PB L 163 van 2.7.1996, blz. 15.

(4) PB L 200 van 16.7.1998, blz. 13.

BIJLAGE I

WIJNBOUWPRODUCTEN

Geraamde balans voor de voorziening van de Canarische Eilanden

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE II

Steunbedragen voor de in bijlage I bedoelde producten

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top