EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0677

Verordening (EG) nr. 677/1999 van de Commissie van 26 maart 1999 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2789/98 tot tijdelijke afwijking van Verordening (EG) nr. 1445/95 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer- en uitvoercertificatenregeling in de sector rundvlees

OJ L 83, 27.3.1999, p. 42–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/677/oj

31999R0677

Verordening (EG) nr. 677/1999 van de Commissie van 26 maart 1999 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2789/98 tot tijdelijke afwijking van Verordening (EG) nr. 1445/95 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer- en uitvoercertificatenregeling in de sector rundvlees

Publicatieblad Nr. L 083 van 27/03/1999 blz. 0042 - 0042


VERORDENING (EG) Nr. 677/1999 VAN DE COMMISSIE van 26 maart 1999 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2789/98 tot tijdelijke afwijking van Verordening (EG) nr. 1445/95 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer- en uitvoercertificatenregeling in de sector rundvlees

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 805/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1633/98 (2), en met name op de artikelen 9, 13 en 25,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 2789/98 van de Commissie (3) tijdelijk is afgeweken van het bepaalde in Verordening (EG) nr. 1445/95 (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2648/98 (5), houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer- en uitvoercertificatenregeling in de sector rundvlees;

Overwegende dat de redenen voor de verlenging van de geldigheidsduur van de uitvoercertificaten met vaststelling vooraf van de restitutie en de verruiming van de in artikel 10, lid 5, opgenomen afwijking tot de producten van GN-code 0202 nog steeds gelden; dat het derhalve noodzakelijk is de geldigheidsduur van Verordening (EG) nr. 2789/98 te verlengen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 2, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 2789/98 wordt de datum "31 maart 1999" vervangen door "30 juni 1999".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 april 1999.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 maart 1999.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 148 van 28. 6. 1968, blz. 24.

(2) PB L 210 van 28. 7. 1998, blz. 17.

(3) PB L 347 van 23. 12. 1998, blz. 33.

(4) PB L 143 van 27. 6. 1995, blz. 35.

(5) PB L 335 van 10. 12. 1998, blz. 39.

Top