EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0311

Verordening (EG) nr. 311/1999 van de Commissie van 11 februari 1999 houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 2456/93 tot uitvoering van Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad wat de openbare interventie betreft

OJ L 38, 12.2.1999, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/311/oj

31999R0311

Verordening (EG) nr. 311/1999 van de Commissie van 11 februari 1999 houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 2456/93 tot uitvoering van Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad wat de openbare interventie betreft

Publicatieblad Nr. L 038 van 12/02/1999 blz. 0014 - 0014


VERORDENING (EG) Nr. 311/1999 VAN DE COMMISSIE van 11 februari 1999 houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 2456/93 tot uitvoering van Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad wat de openbare interventie betreft

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1633/98 (2), en met name op artikel 6, lid 7,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2812/98 (4), met name de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de inschrijvingsprocedure zijn vastgesteld; dat het in verband met de feestdagenkalender van mei 1999 om praktische redenen dienstig is de termijn voor de indiening van de offertes te wijzigen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In afwijking van het bepaalde in de eerste zin van artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 2456/93 loopt de termijn voor de indiening van de offertes in mei 1999 af op de derde dinsdag van die maand om 12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 februari 1999.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 148 van 28. 6. 1968, blz. 24.

(2) PB L 210 van 28. 7. 1998, blz. 17.

(3) PB L 225 van 4. 9. 1993, blz. 4.

(4) PB L 349 van 24. 12. 1998, blz. 47.

Top