EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0264

Verordening (EG) nr. 264/1999 van de Commissie van 4 februari 1999 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 139/81 houdende vaststelling van de voorwaarden voor de indeling van bepaalde soorten bevroren rundvlees onder onderverdeling 0202 30 50 van de gecombineerde nomenclatuur

OJ L 32, 5.2.1999, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/04/2003; stilzwijgende opheffing door 32003R0649

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/264/oj

31999R0264

Verordening (EG) nr. 264/1999 van de Commissie van 4 februari 1999 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 139/81 houdende vaststelling van de voorwaarden voor de indeling van bepaalde soorten bevroren rundvlees onder onderverdeling 0202 30 50 van de gecombineerde nomenclatuur

Publicatieblad Nr. L 032 van 05/02/1999 blz. 0003 - 0004


VERORDENING (EG) Nr. 264/1999 VAN DE COMMISSIE van 4 februari 1999 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 139/81 houdende vaststelling van de voorwaarden voor de indeling van bepaalde soorten bevroren rundvlees onder onderverdeling 0202 30 50 van de gecombineerde nomenclatuur

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1633/98 (2),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 139/81 van de Commissie van 16 januari 1981 houdende vaststelling van de voorwaarden voor de indeling van bepaalde soorten bevroren rundvlees onder onderverdeling 0202 30 50 van de gecombineerde nomenclatuur (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 134/1999 (4), en met name op artikel 5, lid 2,

Overwegende dat Nieuw-Zeeland een nieuwe instantie van afgifte van echtheidscertificaten heeft aangewezen; dat bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 139/81 derhalve moet worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 139/81 wordt vervangen door:

"BIJLAGE II

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 februari 1999.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 148 van 28. 6. 1968, blz. 24.

(2) PB L 210 van 28. 7. 1998, blz. 17.

(3) PB L 15 van 17. 1. 1981, blz. 4.

(4) PB L 17 van 21. 1. 1999, blz. 22.

Top