EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2831

Verordening (EG) nr. 2831/98 van de Commissie van 22 december 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1503/96 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad met betrekking tot de invoerrechten in de rijstsector

OJ L 351, 29.12.1998, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 024 P. 248 - 249
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 024 P. 248 - 249
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 024 P. 248 - 249
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 024 P. 248 - 249
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 024 P. 248 - 249
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 024 P. 248 - 249
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 024 P. 248 - 249
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 024 P. 248 - 249
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 024 P. 248 - 249

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2831/oj

31998R2831

Verordening (EG) nr. 2831/98 van de Commissie van 22 december 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1503/96 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad met betrekking tot de invoerrechten in de rijstsector

Publicatieblad Nr. L 351 van 29/12/1998 blz. 0025 - 0026


VERORDENING (EG) Nr. 2831/98 VAN DE COMMISSIE van 22 december 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1503/96 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad met betrekking tot de invoerrechten in de rijstsector

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22 december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2072/98 (2), en met name op artikel 11, lid 4,

Overwegende dat de vastgestelde proefperiode voor de toepassing van het cumulatieve invorderingssysteem - "CI" - dat is ingesteld bij Verordening (EG) nr. 703/97 van de Commissie (3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1470/98 (4), voor de vaststelling van de totale invoerrechten voor gedopte rijst van GN-code 1006 20, op 31 december 1998 afloopt; dat op grond van de overeenkomstig artikel 10, lid 4, van Verordening (EG) nr. 703/97 verrichte evaluatie van het systeem, de toepassing ervan na de voornoemde einddatum niet dient te worden voortgezet;

Overwegende dat, gezien de huidige economische situatie, voor de vaststelling van de representatieve prijs voor gedopte Indica-rijst op de markt van de Verenigde Staten van Amerika de genoteerde prijzen voor de in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1503/96 van de Commissie (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1403/97 (6), vermelde referentiekwaliteiten dienen te worden verhoogd; dat deze verhoging altijd nog door de Commissie kan worden herzien; dat vorengenoemde verordening dienovereenkomstig dient te worden gewijzigd;

Overwegende dat het Comité van beheer voor granen geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter vastgestelde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1503/96 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 december 1998.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 329 van 30. 12. 1995, blz. 18.

(2) PB L 265 van 30. 9. 1998, blz. 4.

(3) PB L 104 van 22. 4. 1997, blz. 12.

(4) PB L 194 van 10. 7. 1998, blz. 5.

(5) PB L 189 van 30. 7. 1996, blz. 71.

(6) PB L 194 van 23. 7. 1997, blz. 2.

BIJLAGE

"BIJLAGE I

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

"

Top