EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2825

Verordening (EG) nr. 2825/98 van de Raad van 22 december 1998 houdende vrijstelling van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief welke van toepassing is op de invoer in de Gemeenschap van bereidingen en conserven van sardines van oorsprong uit Marokko

OJ L 351, 29.12.1998, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 030 P. 148 - 148
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 030 P. 148 - 148
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 030 P. 148 - 148
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 030 P. 148 - 148
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 030 P. 148 - 148
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 030 P. 148 - 148
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 030 P. 148 - 148
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 030 P. 148 - 148
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 030 P. 148 - 148
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 018 P. 170 - 170
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 018 P. 170 - 170
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 126 P. 98 - 98

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2825/oj

31998R2825

Verordening (EG) nr. 2825/98 van de Raad van 22 december 1998 houdende vrijstelling van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief welke van toepassing is op de invoer in de Gemeenschap van bereidingen en conserven van sardines van oorsprong uit Marokko

Publicatieblad Nr. L 351 van 29/12/1998 blz. 0015 - 0015


VERORDENING (EG) Nr. 2825/98 VAN DE RAAD van 22 december 1998 houdende vrijstelling van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief welke van toepassing is op de invoer in de Gemeenschap van bereidingen en conserven van sardines van oorsprong uit Marokko

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 113,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat Protocol nr. 2 bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, die op 26 februari 1996 werd ondertekend, bepaalt dat bereidingen en conserven van sardines, vallende onder de GN-codes 1604 13 11, 1604 13 19 en ex 1604 20 50 en van oorsprong uit Marokko met ingang van 1 januari 1999 met vrijstelling van rechten mogen worden ingevoerd in de Gemeenschap;

Overwegende dat het dienstig is dat de Gemeenschap in afwachting van de sluiting en de inwerkingtreding van deze overeenkomst deze regeling instelt met behulp van autonome maatregelen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De invoer in de Gemeenschap van bereidingen en conserven van sardines van GN-codes 1604 13 11, 1604 13 19 en ex 1604 20 50 van oorsprong uit Marokko worden met vrijstelling van douanerechten in de Gemeenschap toegelaten.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1999 en tot de inwerkingtreding van de Euromediterrane overeenkomst met Marokko.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 december 1998.

Voor de Raad

De Voorzitter

C. EINEM

Top