EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21997D0904(07)

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 27/97 van 30 april 1997 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-Overeenkomst

OJ L 242, 4.9.1997, p. 76–76 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 002 P. 274 - 274
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 002 P. 274 - 274
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 002 P. 274 - 274
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 002 P. 274 - 274
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 002 P. 274 - 274
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 002 P. 274 - 274
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 002 P. 274 - 274
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 002 P. 274 - 274
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 002 P. 274 - 274
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 056 P. 35 - 35
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 056 P. 35 - 35
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 031 P. 74 - 74

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/27(2)/oj

21997D0904(07)

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 27/97 van 30 april 1997 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-Overeenkomst

Publicatieblad Nr. L 242 van 04/09/1997 blz. 0076 - 0076


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER Nr. 27/97 van 30 april 1997 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna "de overeenkomst" genoemd, inzonderheid op artikel 98,

Overwegende dat bijlage XX bij de overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 82/96 van het Gemengd Comité van de EER (1);

Overwegende dat Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (2) in de overeenkomst dient te worden opgenomen;

Overwegende dat de in de overeenkomst opgenomen Richtlijn 84/360/EEG van de Raad van 28 juni 1984 betreffende de bestrijding van door industriële inrichtingen veroorzaakte luchtverontreiniging (3) bij Richtlijn 96/61/EG van de Raad, elf jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn, wordt ingetrokken en met ingang van dezelfde datum in het kader van de overeenkomst dient te worden ingetrokken,

BESLUIT:

Artikel 1

In bijlage XX van de Overeenkomst wordt na punt 2f (Verordening (EEG) nr. 1836/93 van de Raad) het volgende punt ingevoegd:

"2g. 396 L 0061: Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (PB L 257 van 10. 10. 1996, blz. 26).".

Artikel 2

De tekst van punt 16 (Richtlijn 84/360/EEG van de Raad) wordt met ingang van 30 oktober 2007 geschrapt.

Artikel 3

De aan de respectieve taalversies van dit besluit gehechte teksten in de IJslandse en Noorse taal van Richtlijn 96/61/EG van de Raad zijn authentiek.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 1997, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden.

Artikel 5

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Gedaan te Brussel, 30 april 1997.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De Voorzitter

C. DAY

(1) PB L 100 van 17. 4. 1997, blz. 71.

(2) PB L 257 van 10. 10. 1996, blz. 26.

(3) PB L 188 van 16. 7. 1984, blz. 20.

Top