EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0379

96/379/EG: Besluit van het Europees Parlement van 17 april 1996 waarbij de Raad van Bestuur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden kwijting wordt verleend voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 1994

OJ L 148, 21.6.1996, p. 54–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 17/04/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/379/oj

31996D0379

96/379/EG: Besluit van het Europees Parlement van 17 april 1996 waarbij de Raad van Bestuur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden kwijting wordt verleend voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 1994

Publicatieblad Nr. L 148 van 21/06/1996 blz. 0054 - 0055


BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT van 17 april 1996 waarbij de Raad van Bestuur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden kwijting wordt verleend voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 1994 (96/379/EG)

HET EUROPEES PARLEMENT

- gelet op het EG-Verdrag en met name op artikel 206,

- gezien de verslaglegging van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden, alsmede het desbetreffende verslag van de Rekenkamer (C4-0565/95) (1),

- gezien de aanbeveling van de Raad van 11 maart 1996 (C4-0197/96),

- gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A4-0082/96),

1. neemt kennis van de volgende cijfers in verband met de rekeningen van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

2. beveelt nogmaals de benoeming aan bij de Stichting van een onder het gezag van de financieel controleur van de Commissie te plaatsen part-time financieel controleur, teneinde het intensieve gebruik dat thans van het voorschotsysteem wordt gemaakt te beperken; stelt voor deze hervorming in te voeren als onderdeel van een algehele herziening van de financiële regelgeving voor alle externe organen van de Europese Unie;

3. doet een beroep op de Raad van Bestuur om de bepalingen van het financieel reglement van de Stichting inzake kredietoverschrijvingen na te leven;

4. verzoekt de Stichting haar beleid van hoge kassaldi te herzien en in de toekomst haar subsidieaanvraag bij de Commissie omlaag te brengen zodat deze meer verband houdt met haar feitelijke behoeften voor het verrichten van uitgaven;

5. blijft het van fundamenteel belang achten dat overlappingen tussen de activiteiten van de Stichting en die van de Commissie, of van communautaire organen met bevoegdheden op aanverwante terreinen, worden vermeden; merkt op dat de Commissie bereid is aan het Europees Parlement een verslag voor te leggen over de integratie en organisatie van activiteiten van de Unie op de terreinen in kwestie, en daarbij de nodige voorstellen te doen ter bevordering van de complementariteit en de financiële doeltreffendheid; verzoekt de Commissie derhalve opnieuw hiertoe over te gaan;

6. ziet uit naar de definitieve oplossing van de reeds lang bestaande moeilijkheden met betrekking tot de eigendom van het terrein waarop het gebouw van de Stichting zich bevindt; verzoekt de Stichting het Europees Parlement op de hoogte te stellen, zodra de juridische formaliteiten voor het pachten van het terrein zijn afgerond;

7. verleent de Raad van Bestuur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden, op basis van het verslag van de Rekenkamer, kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 1994;

8. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad van Bestuur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden, de Raad, de Commissie, alsmede aan de Rekenkamer, en te zorgen voor publikatie ervan in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen (serie L).

De Secretaris-generaal

Enrico VINCI

De Voorzitter

Klaus HÄNSCH

(1) PB nr. C 354 van 30. 12. 1995, blz. 8.

Top