EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1017

Verordening (EG) nr. 1017/96 van de Commissie van 5 juni 1996 tot rectificatie van de Duitse en de Spaanse versie van Verordening (EEG) nr. 920/89 voor wat betreft de aanduiding van wortelen

OJ L 135, 6.6.1996, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1017/oj

31996R1017

Verordening (EG) nr. 1017/96 van de Commissie van 5 juni 1996 tot rectificatie van de Duitse en de Spaanse versie van Verordening (EEG) nr. 920/89 voor wat betreft de aanduiding van wortelen

Publicatieblad Nr. L 135 van 06/06/1996 blz. 0020 - 0020


VERORDENING (EG) Nr. 1017/96 VAN DE COMMISSIE van 5 juni 1996 tot rectificatie van de Duitse en de Spaanse versie van Verordening (EEG) nr. 920/89 voor wat betreft de aanduiding van wortelen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van 18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1363/95 van de Commissie (2), en met name op artikel 2, lid 2,

Overwegende dat in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 920/89 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 298/96 (4), kwaliteitsnormen voor wortelen zijn vastgesteld; dat is geconstateerd dat de versies in bepaalde talen afwijken van die van de andere talen; dat dit derhalve moet worden gerectificeerd;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 920/89 wordt gerectificeerd.

(De rectificatie heeft alleen betrekking op de Duitse en de Spaanse versie.)

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 5 juni 1996.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1.

(2) PB nr. L 132 van 16. 6. 1995, blz. 8.

(3) PB nr. L 97 van 11. 4. 1989, blz. 19.

(4) PB nr. L 39 van 17. 2. 1996, blz. 18.

Top