EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R0328

Verordening (EG) nr. 328/96 van de Commissie van 23 februari 1996 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2900/95 tot vaststelling van een uitvoerbelasting voor produkten van GN-code 1001 90 99

OJ L 47, 24.2.1996, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 07/05/1996; stilzwijgende opheffing door 396R0833

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/328/oj

31996R0328

Verordening (EG) nr. 328/96 van de Commissie van 23 februari 1996 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2900/95 tot vaststelling van een uitvoerbelasting voor produkten van GN-code 1001 90 99

Publicatieblad Nr. L 047 van 24/02/1996 blz. 0001 - 0002


VERORDENING (EG) Nr. 328/96 VAN DE COMMISSIE van 23 februari 1996 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2900/95 tot vaststelling van een uitvoerbelasting voor produkten van GN-code 1001 90 99

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1863/95 (2) en met name op artikel 16,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 2900/95 van de Commissie (3) een uitvoerbelasting voor zachte tarwe is vastgesteld;

Overwegende dat op grond van de gegevens betreffende de wereldmarktprijzen waarover de Commissie beschikt, de nu geldende uitvoerbelasting moet worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 2900/95 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 1 wordt vervangen door:

"Artikel 1

De uitvoerbelasting waarvan sprake is in artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1501/95 wordt voor produkten van GN-code 1001 90 99 vastgesteld op het in de bijlage bij deze verordening vermelde bedrag.".

2. De bijlage wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 23 februari 1996.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 181 van 1. 7. 1992, blz. 21.

(2) PB nr. L 179 van 29. 7. 1995, blz. 1.

(3) PB nr. L 304 van 16. 12. 1995, blz. 27.

BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top