EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R3082

VERORDENING (EG) Nr. 3082/93 VAN DE COMMISSIE van 8 november 1993 betreffende het beëindigen van de visserij op "andere soorten" door vissersvaartuigen die de vlag voeren van het Verenigd Koninkrijk

OJ L 277, 10.11.1993, p. 4–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3082/oj

31993R3082

VERORDENING (EG) Nr. 3082/93 VAN DE COMMISSIE van 8 november 1993 betreffende het beëindigen van de visserij op "andere soorten" door vissersvaartuigen die de vlag voeren van het Verenigd Koninkrijk

Publicatieblad Nr. L 277 van 10/11/1993 blz. 0004 - 0004


VERORDENING (EG) Nr. 3082/93 VAN DE COMMISSIE van 8 november 1993 betreffende het beëindigen van de visserij op "andere soorten" door vissersvaartuigen die de vlag voeren van het Verenigd Koninkrijk

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2241/87 van de Raad van 23 juli 1987 houdende vaststelling van bepaalde maatregelen voor controle op de activiteiten van vissersvaartuigen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3483/88 (2), inzonderheid op artikel 11, lid 3,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 3921/92 van de Raad van 20 december 1992 houdende verdeling, voor 1993, van bepaalde vangstquota over de Lid-Staten voor vaartuigen die vissen in de exclusieve economische zone van Noorwegen en in de visserijzone rond Jan Mayen (3), quota vastlegt voor "andere soorten" voor 1993;

Overwegende dat het, om de naleving te waarborgen van de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de vangsten uit bepaalde bestanden, waarvoor een quotum is vastgesteld, noodzakelijk is dat de Commissie de datum vastlegt waarop het toegewezen quotum wordt geacht volledig te zijn gebruikt ten gevolge van de vangsten verricht door de vaartuigen die de vlag voeren van een Lid-Staat;

Overwegende dat, volgens de gegevens medegedeeld aan de Commissie, de vangsten van "andere soorten" in de wateren van ICES-gebied IV (Noorse wateren ten zuiden van 62° 00& prime; NB) door vaartuigen die de vlag voeren van het Verenigd Koninkrijk of die in het Verenigd Koninkrijk zijn geregistreerd het voor 1993 toegewezen quotum hebben bereikt; dat het Verenigd Koninkrijk de visserij op dit bestand verboden heeft met ingang van 13 oktober 1993; dat het daarom noodzakelijk is deze datum aan te houden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Door de vangsten van "andere soorten" in de wateren van ICES-gebied IV (Noorse wateren ten zuiden van 62° 00& prime; NB), door vaartuigen die de vlag voeren van het Verenigd Koninkrijk of die in het Verenigd Koninkrijk zijn geregistreerd, wordt het aan het Verenigd Koninkrijk voor 1993 toegewezen quotum geacht volledig te zijn gebruikt.

De visserij op "andere soorten" in de wateren van ICES-gebied IV (Noorse wateren ten zuiden van 62° 00& prime; NB), door vaartuigen die de vlag voeren van het Verenigd Koninkrijk of die in het Verenigd Koninkrijk zijn geregistreerd, is verboden alsmede het aan boord houden, de overlading en het lossen van dit bestand welke door vermelde vaartuigen gevangen is in deze wateren na de datum van toepassing van deze verordening

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing vanaf 13 oktober 1993.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 8 november 1993.

Voor de Commissie

Yannis PALEOKRASSAS

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 207 van 29. 7. 1987, blz. 1.

(2) PB nr. L 306 van 11. 11. 1988, blz. 2.

(3) PB nr. L 397 van 31. 12. 1992, blz. 44.

Top