EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_1992_404_R_0026_015

Besluit van de Raad van 14 december 1992 betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake handel en samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en Macao
Overeenkomst inzake handel en samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en Macao

OJ L 404, 31.12.1992, p. 26–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

31992D0605

92/605/EEG: Besluit van de Raad van 14 december 1992 betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake handel en samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en Macao

Publicatieblad Nr. L 404 van 31/12/1992 blz. 0026 - 0026
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 11 Deel 20 blz. 0128
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 11 Deel 20 blz. 0128


BESLUIT VAN DE RAAD van 14 december 1992 betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake handel en samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en Macao (92/605/ EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 113 en 235,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement (1),

Overwegende dat de Overeenkomst inzake handel en samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en Macao dient te worden goedgekeurd,

BESLUIT:

Artikel 1

De Overeenkomst inzake handel en samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en Macao wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de Overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De Voorzitter van de Raad verricht de kennisgeving bedoeld in artikel 19 van de Overeenkomst (2).

Artikel 3

De Gemeenschap wordt in de bij artikel 16 van de Overeenkomst opgerichte Gemengde Commissie vertegenwoordigd door de Commissie, bijgestaan door vertegenwoordigers van de Lid-Staten.

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Gedaan te Brussel, 14 december 1992.

Voor de Raad

De Voorzitter

N. LAMONT

(1) PB nr. C 337 van 21. 12. 1992.

(2) Zie bladzijde 32 van dit Publikatieblad.

Top