EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R2087

Verordening (EEG) nr. 2087/92 van de Commissie van 22 juli 1992 houdende indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

OJ L 208, 24.7.1992, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 008 P. 139 - 140
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 008 P. 139 - 140
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 286 - 287
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 286 - 287
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 286 - 287
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 286 - 287
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 286 - 287
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 286 - 287
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 286 - 287
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 286 - 287
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 286 - 287
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 005 P. 37 - 38
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 005 P. 37 - 38
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 002 P. 106 - 107

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2087/oj

31992R2087

Verordening (EEG) nr. 2087/92 van de Commissie van 22 juli 1992 houdende indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

Publicatieblad Nr. L 208 van 24/07/1992 blz. 0024 - 0025
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 2 Deel 8 blz. 0139
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 2 Deel 8 blz. 0139


VERORDENING (EEG) Nr. 2087/92 VAN DE COMMISSIE van 22 juli 1992 houdende indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1039/92 van de Commissie (2), inzonderheid op artikel 9,

Overwegende dat, ten einde de uniforme toepassing te waarborgen van de gecombineerde nomenclatuur die als bijlage bij voornoemde verordening is gevoegd, bepalingen dienen te worden vastgesteld voor de indeling van de in bijlage bij deze verordening opgenomen goederen;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur zijn vastgesteld; dat deze regels ook van toepassing zijn op iedere andere nomenclatuur die, geheel of gedeeltelijk of met toevoeging van onderverdelingen, de gecombineerde nomenclatuur overneemt en die bij specifieke communautaire voorschriften is vastgesteld voor de toepassing van tarief- of andere maatregelen in het kader van het goederenverkeer;

Overwegende dat, met toepassing van genoemde algemene regels, de in kolom 1 van de tabel opgenomen in de bijlage bij deze verordening omschreven goederen dienen te worden ingedeeld onder de daarmee corresponderende GN-codes vermeld in kolom 2, op grond van de motiveringen opgenomen in kolom 3;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité nomenclatuur,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De goederen omschreven in kolom 1 van de tabel opgenomen in de bijlage bij deze verordening dienen in de gecombineerde nomenclatuur te worden ingedeeld onder de corresponderende GN-codes vermeld in kolom 2 van voornoemde tabel.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de eenentwintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 22 juli 1992. Voor de Commissie

Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 256 van 7. 9. 1987, blz. 1. (2) PB nr. L 110 van 28. 4. 1992, blz. 42.

BIJLAGE

Omschrijving van de goederen Indeling GN-code Motivering (1) (2) (3) 1. Dierfiguren (paarden en herten) van kunststof, voorzien van een opgelijmde laag scheerhaar (tontisse). 3926 40 00 De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1, 3 b) en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur alsmede de tekst van de GN-codes 3926 en 3926 40 00. 2. Eikenhouten balken met een lengte van 255 tot 260 cm, een breedte van 26 tot 28 cm en een dikte van 15 tot 17 cm, enkel vierkant bezaagd, niet geïmpregneerd en niet voorzien van gaten. De vorm en de afmetingen komen overeen met die opgenomen in fiche nr. 863 van de Internationale Spoorweg Unie (UIC) (*). 4406 10 00 De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur alsmede de tekst van de GN-codes 4406 en 4406 10 00. 3. Publikatie bevattende informatie omtrent de kastelen in België, Nederland en Luxemburg, alsmede hun mogelijkheden voor bezoeken, ontvangsten en conferenties en de beschikbaarheid van hotels, restaurants, appartementen, golfterreinen en toeristische attracties. De publikatie bevat eenvoudige kaarten die de ligging van kastelen aangeven. 4911 10 00 De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 5 op hoofdstuk 49 en de tekst van de GN-codes 4911 en 4911 10 00. 4. Een assortiment bestaande uit:

- een speelgoedwekker van kunststof voorzien van een laag geplastificeerd papier, dat te gebruiken is als schrijfbord en van een uitneembare kartonnen wijzerplaat,

- een bordenwisser en

- een viltstift. 9503 90 31 De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1, 3 b) en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 1 l) op hoofdstuk 96, alsmede de tekst van de GN-codes 9503, 9503 90 en 9503 90 31. 5. Vormen van kunststof voor modelleerpasta (zogenaamde "cookie cutters"), vooral als speelgoed door kinderen gebruikt voor het vormen van "Disney"-figuren. 9503 90 31 De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 2 u) op hoofdstuk 39, alsmede de tekst van de GN-codes 9503, 9503 90 en 9503 90 31. 6. Opblaasbare strandballen, vervaardigd van aaneengelaste vellen kunststof, voorzien van een ventiel. 9503 90 31 De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, alsmede de tekst van de GN-codes 9503, 9503 90 en 9503 90 31. Deze ballen kunnen niet worden ingedeeld onder post 9506 vanwege de geringe stevigheid en schokbestendigheid. 7. Speeltent van de soort gebruikt door kinderen, zowel binnen als buiten, bestaande uit een enkel nylon doek, een buisvormig kunststoffen frame en kleine metalen haringen voor gebruik buiten. 9503 90 37 De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1, 3 b) en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 1 t) op afdeling XI, alsmede de tekst van de GN-codes 9503, 9503 90 en 9503 90 37. Vanwege haar afmetingen (hoogte 110 cm en lengte 125 cm, indien opgezet) en haar constructie (met name het ontbreken van spanners) is het artikel niet aan te merken als tent of als kampeerartikel, als bedoeld bij aantekening 1 u) op hoofdstuk 95.

(*) Union Internationale des Chemins de fer.

Top