EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R1999

Verordening (EEG) nr. 1999/92 van de Commissie van 16 juli 1992 betreffende het beëindigen van de visserij op tong door vissersvaartuigen die de vlag voeren van België

OJ L 199, 18.7.1992, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1999/oj

31992R1999

Verordening (EEG) nr. 1999/92 van de Commissie van 16 juli 1992 betreffende het beëindigen van de visserij op tong door vissersvaartuigen die de vlag voeren van België

Publicatieblad Nr. L 199 van 18/07/1992 blz. 0024 - 0024


VERORDENING (EEG) Nr. 1999/92 VAN DE COMMISSIE van 16 juli 1992 betreffende het beëindigen van de visserij op tong door vissersvaartuigen die de vlag voeren van België

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2241/87 van de Raad van 23 juli 1987 houdende vaststelling van bepaalde maatregelen voor controle op visserijactiviteiten (1), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3483/88 (2), inzonderheid op artikel 11, lid 3,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 3882/91 van de Raad van 18 december 1991 inzake de vaststelling van de voor 1992 geldende totaal toestane vangsten voor bepaalde visbestanden of groepen visbestanden en bepaalde bij de visserij in het kader van de totaal toegestane vangsten in acht te nemen voorschriften (3), quota vastlegt voor tong voor 1992;

Overwegende dat het, om de naleving te waarborgen van de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de vangsten uit bepaalde bestanden, waarvoor een quotum is vastgesteld, noodzakelijk is dat de Commissie de datum vastlegt waarop het toegewezen quotum wordt geacht volledig te zijn gebruikt ten gevolge van de vangsten verricht door de vaartuigen die de vlag voeren van een Lid-Staat;

Overwegende dat, volgens de gegevens medegedeeld aan de Commissie, de vangsten van tong in de wateren van ICES-gebied VIII a en b, door vaartuigen die de vlag voeren van België of die in België zijn geregistreerd, het voor 1992 toegewezen quotum bereikt hebben; dat België de visserij op dit bestand verboden heeft met ingang van 4 juli 1992; dat het daarom noodzakelijk is deze datum aan te houden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Door de vangsten van tong in de wateren van de ICES-gebieden VIII a en b, door vaartuigen die de vlag voeren van België of die in België zijn geregistreerd, wordt het aan België voor 1992 toegewezen quotum geacht volledig te zijn gebruikt.

De visserij op tong in de wateren van de ICES-gebieden VIII a en b, door vaartuigen die de vlag voeren van België of die in België zijn geregistreerd, is verboden alsmede het aan boord houden, de overlading en het lossen van dit bestand welke door vermelde vaartuigen gevangen is in deze wateren na de datum van toepassing van deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 4 juli 1992. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 16 juli 1992. Voor de Commissie

Manuel MARÍN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 207 van 29. 7. 1987, blz. 1. (2) PB nr. L 306 van 11. 11. 1988, blz. 2. (3) PB nr. L 367 van 31. 12. 1991, blz. 1.

Top