EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_1991_166_R_0084_062

Besluit van de Raad van 10 juni 1991 betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een notawisseling houdende verdere verlenging en wijziging van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Economische Gemeenschap inzake de visserij voor de kusten van de Verenigde Staten
Overeenkomst in de vorm van een notawisseling houdende verdere verlenging en wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Economische Gemeenschap inzake de visserij voor de kusten van de Verenigde Staten

OJ L 166, 28.6.1991, p. 84–86 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

31991D0309

BESLUIT VAN DE RAAD van 10 juni 1991 betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een notawisseling houdende verdere verlenging en wijziging van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Economische Gemeenschap inzake de visserij voor de kusten van de Verenigde Staten (91/309/EEG) -

Publicatieblad Nr. L 166 van 28/06/1991 blz. 0084


BESLUIT VAN DE RAAD van 10 juni 1991 betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een notawisseling houdende verdere verlenging en wijziging van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Economische Gemeenschap inzake de visserij voor de kusten van de Verenigde Staten (91/309/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Overeenkomst tussen de Regering van de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Economische Gemeenschap inzake de visserij voor de kusten van de Verenigde Staten (1), zoals verlengd en gewijzigd bij de Overeenkomst in de vorm van een notawisseling, aangenomen bij Besluit 89/167/EEG (2), inzonderheid op artikel XIV en op artikel XIX, lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de Gemeenschap en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika overeenkomstig artikel XIV van de Overeenkomst overleg hebben gepleegd over verdere verlenging en wijziging van de Overeenkomst die op 1 juli 1991 verstrijkt;

Overwegende dat beide partijen overeenstemming hebben bereikt om de Overeenkomst te wijzigen en voor twee en half jaar te verlengen; dat de Overeenkomst in de vorm van een notawisseling, waarover te dien einde is onderhandeld, dient te worden goedgekeurd,

BESLUIT:

Artikel 1

De Overeenkomst in de vorm van een notawisseling houdende verdere verlenging en wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Economische Gemeenschap inzake de visserij voor de kusten van de Verenigde Staten wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de Overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De Voorzitter van de Raad is gemachtigd de personen aan te wijzen die bevoegd zijn de Overeenkomst te ondertekenen en de nota's betreffende de inwerkingtreding uit te wisselen. Gedaan te Luxemburg, 10 juni 1991. Voor de Raad

De Voorzitter

J.-C. JUNCKER

(1) PB nr. L 272 van 13. 10. 1984, blz. 3. (2) PB nr. L 63 van 7. 3. 1989, blz. 22.

Top