EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R1614

VERORDENING (EEG) Nr. 1614/91 VAN DE COMMISSIE van 13 juni 1991 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 610/77 betreffende de vaststelling van de op de representatieve markten van de Gemeenschap geconstateerde prijzen voor volwassen runderen en betreffende de constatering van de prijzen voor sommige andere runderen in de Gemeenschap

OJ L 149, 14.6.1991, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 06/07/1992; stilzwijgende opheffing door 392R1615

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1614/oj

31991R1614

VERORDENING (EEG) Nr. 1614/91 VAN DE COMMISSIE van 13 juni 1991 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 610/77 betreffende de vaststelling van de op de representatieve markten van de Gemeenschap geconstateerde prijzen voor volwassen runderen en betreffende de constatering van de prijzen voor sommige andere runderen in de Gemeenschap -

Publicatieblad Nr. L 149 van 14/06/1991 blz. 0029 - 0030


VERORDENING ( EEG ) Nr . 1614/91 VAN DE COMMISSIE van 13 juni 1991 houdende wijziging van Verordening ( EEG ) nr . 610/77 betreffende de vaststelling van de op de representatieve markten van de Gemeenschap geconstateerde prijzen voor volwassen runderen en betreffende de constatering van de prijzen voor sommige andere runderen in de Gemeenschap

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 805/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees ( 1 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3577/90 ( 2 ), en met name op artikel 12, lid 7, en artikel 25,

Overwegende dat de coëfficiënten voor de berekening van de prijs van volwassen runderen op de representatieve markten van de Gemeenschap op grond van de beschikbare gegevens inzake de ontwikkeling van de omvang van de rundveestapel moeten worden gewijzigd;

Overwegende dat derhalve moet worden overgegaan tot de aanpassing van bijlage I van Verordening ( EEG ) nr . 610/77 van de Commissie ( 3 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3784/90 ( 4 );

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD : Artikel 1

Bijlage I van Verordening ( EEG ) nr . 610/77 wordt vervangen door de bijlage van deze verordening . Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Zij is voor de eerste maal van toepassing voor de berekening van de heffingen die gelden met ingang van 1 juli 1991. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel, 13 juni 1991 . Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie ( 1 ) PB nr . L 148 van 28 . 6 . 1968, blz . 24 . ( 2 ) PB nr. L 353 van 17 . 12 . 1990, blz . 23 . ( 3 ) PB nr . L 77 van 25 . 3 . 1977, blz . 1 . ( 4 ) PB nr . L 364 van 28 . 12 . 1990, blz . 21 .

BIJLAGE

"BIJLAGE I

Coëfficiënten voor de berekening van de prijs van volwassen runderen op de representatieve markten van de Gemeenschap

Duitsland 22,9

België 3,8

Denemarken 2,6

Spanje 5,9

Frankrijk 25,3

Griekenland 0,8

Ierland 7,1

Italië 10,2

Luxemburg 0,2

Nederland 5,7

Portugal 1,6

Verenigd Koninkrijk 13,9 ".

Top