EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R3291

VERORDENING (EEG) Nr. 3291/90 VAN DE COMMISSIE van 15 november 1990 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1000/90 tot voortzetting van de acties inzake de verkoopbevordering en reclame in de sector melk en zuivelprodukten

OJ L 317, 16.11.1990, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 17/04/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3291/oj

31990R3291

VERORDENING (EEG) Nr. 3291/90 VAN DE COMMISSIE van 15 november 1990 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1000/90 tot voortzetting van de acties inzake de verkoopbevordering en reclame in de sector melk en zuivelprodukten

Publicatieblad Nr. L 317 van 16/11/1990 blz. 0001 - 0001


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3291/90 VAN DE COMMISSIE

van 15 november 1990

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1000/90 tot voortzetting van de acties inzake de verkoopbevordering en reclame in de sector melk en zuivelprodukten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1079/77 van de Raad van 17 mei 1977 inzake een medeverantwoordelijkheidsheffing en maatregelen ter verruiming van de markten in de sector melk en zuivelprodukten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1181/90 (2), inzonderheid op artikel 4,

Overwegende dat in artikel 5, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1000/90 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2636/90 (4), is bepaald dat de Commissie, wanneer het om de voortzetting van vroegere acties op communautaire schaal gaat, de lijst van de voorstellen die voor financiering in aanmerking komen, pas opstelt na voorlegging van het verslag over de uitvoering van de betrokken maatregelen tot dan toe; dat de bevoegde instanties de contracten vóór 1 januari 1991 met de belanghebbenden afsluiten; dat, daar bepaalde voorstellen nader onderzoek vergen, deze termijn moet worden verlengd;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 5, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1000/90 wordt »1 januari 1991" vervangen door »1 maart 1991".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 15 november 1990.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 131 van 26. 5. 1977, blz. 6.

(2) PB nr. L 119 van 11. 5. 1990, blz. 25.

(3) PB nr. L 101 van 21. 4. 1990, blz. 22.

(4) PB nr. L 251 van 14. 9. 1990, blz. 8.

Top