EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R2425

Verordening (EEG) nr. 2425/90 van de Commissie van 21 augustus 1990 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3105/88 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen betreffende de verplichte distillatie als bedoeld in de artikelen 35 en 36 van Verordening (EEG) nr. 822/87

PB L 228 van 22.8.1990, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Dit document is verschenen in een speciale editie. (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2425/oj

31990R2425

Verordening (EEG) nr. 2425/90 van de Commissie van 21 augustus 1990 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3105/88 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen betreffende de verplichte distillatie als bedoeld in de artikelen 35 en 36 van Verordening (EEG) nr. 822/87

Publicatieblad Nr. L 228 van 22/08/1990 blz. 0008 - 0008
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 33 blz. 0194
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 33 blz. 0194


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2425/90 VAN DE COMMISSIE

van 21 augustus 1990

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3105/88 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen betreffende de verplichte distillatie als bedoeld in de artikelen 35 en 36 van Verordening (EEG) nr. 822/87

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 822/87 van de Raad van 16 maart 1987 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1325/90 (2), en met name op artikel 35, lid 8, artikel 47, lid 3, en artikel 81,

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 3105/88 van de Commissie (3), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2352/89 (4), het vochtgehalte voor wijnmoer bij levering aan de distilleerder is bepaald; dat in artikel 6 van die verordening de vaststelling van een hoger vochtgehalte voor de wijnoogstjaren na 1989/1990 is voorgeschreven om de inachtneming van de in artikel 36 van Verordening (EEG) nr. 822/87 bedoelde verplichtingen beter te waarborgen, wanneer de bijprodukten van de wijnbereiding niet gedistilleerd worden, maar onder toezicht worden weggehaald; dat het bij de huidige stand van zaken, waarin ter zake zeer uiteenlopende technieken worden toegepast, niet mogelijk is reeds nu een definitief vochtgehalte vast te stellen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met advies van het Comité van beheer voor wijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 6, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 3105/88 wordt »31 augustus 1990" vervangen door »31 augustus 1991".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 september 1990.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 21 augustus 1990.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 84 van 27. 3. 1987, blz. 1.

(2) PB nr. L 132 van 23. 5. 1990, blz. 19.

(3) PB nr. L 277 van 8. 10. 1988, blz. 21.

(4) PB nr. L 222 van 1. 8. 1989, blz. 54.

Top