EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R1428

VERORDENING (EEG) Nr. 1428/90 VAN DE COMMISSIE van 29 mei 1990 houdende wederinvoering van de heffing van douanerechten ten aanzien van derde landen voor bepaalde produkten van oorsprong uit Joegoslavië

OJ L 137, 30.5.1990, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 02/06/1990; opgeheven door 390R1966

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/1428/oj

31990R1428

VERORDENING (EEG) Nr. 1428/90 VAN DE COMMISSIE van 29 mei 1990 houdende wederinvoering van de heffing van douanerechten ten aanzien van derde landen voor bepaalde produkten van oorsprong uit Joegoslavië

Publicatieblad Nr. L 137 van 30/05/1990 blz. 0020 - 0020


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1428/90 VAN DE COMMISSIE

van 29 mei 1990

houdende wederinvoering van de heffing van douanerechten ten aanzien van derde landen voor bepaalde produkten van oorsprong uit Joegoslavië

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië (1), in het bijzonder op Protocol nr. 1,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3606/89 van de Raad van 20 november 1989 tot vaststelling van maxima en instelling van een communautair toezicht op de invoer van bepaalde produkten van oorsprong uit Joegoslavië (1990) (2), en met name op artikel 1,

Overwegende dat, krachtens de bepalingen van artikel 15 van voornoemde Samenwerkingsovereenkomst en Protocol nr. 1, de in de bijlage genoemde produkten bij invoer in de Gemeenschap worden toegelaten met vrijstelling van rechten, binnen de grenzen van het daarin aangeduide maximum, waarboven de ten opzichte van derde landen geldende invoerrechten kunnen worden wederingesteld;

Overwegende dat de invoer in de Gemeenschap van deze produkten van oorsprong uit Joegoslavië het bedoelde maximum heeft bereikt; dat de marktsituatie in de Gemeenschap het noodzakelijk maakt de douanerechten van toepassing ten aanzien van de betrokken produkten uit derde landen weer in te stellen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Van 2 juni tot en met 31 december 1990 wordt de heffing van douanerechten ten aanzien van derde landen wederingesteld voor de invoer in de Gemeenschap van de in de bijlage genoemde produkten, van oorsprong uit Joegoslavië.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 mei 1990.

Voor de Commissie

Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 41 van 14. 2. 1983, blz. 2.

(2) PB nr. L 352 van 4. 12. 1989, blz. 1.

BIJLAGE

1.2.3.4 // // // // // Volg- nummer // GN-code // Omschrijving // Maximum (in ton) // // // // // 02.0090 (9) // 5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00 // Bad- of frotteerstof (lussendoek), van katoen; huishoudlinnen, ander dan van brei- of haakwerk, van bad- of frotteerstof (lussendoek) van katoen // 879 // // // //

Top