EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989D0685

89/685/EEG: BESCHIKKING VAN DE RAAD VAN 21 DECEMBER 1989 TOT GOEDKEURING VAN HET JAARVERSLAG 1989-1990 OVER DE ECONOMISCHE TOESTAND IN DE GEMEENSCHAP EN VASTSTELLING VAN DE RICHTSNOEREN VOOR DE IN DE GEMEENSCHAP IN 1990 TE VOLGEN ECONOMISCHE POLITIEK

OJ L 399, 30.12.1989, p. 1–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/685/oj

31989D0685

89/685/EEG: BESCHIKKING VAN DE RAAD VAN 21 DECEMBER 1989 TOT GOEDKEURING VAN HET JAARVERSLAG 1989-1990 OVER DE ECONOMISCHE TOESTAND IN DE GEMEENSCHAP EN VASTSTELLING VAN DE RICHTSNOEREN VOOR DE IN DE GEMEENSCHAP IN 1990 TE VOLGEN ECONOMISCHE POLITIEK

Publicatieblad Nr. L 399 van 30/12/1989 blz. 0001 - 0017


BESCHIKKING VAN DE RAAD

van 21 december 1989

tot goedkeuring van het jaarverslag 1989-1990 over de economische toestand in de Gemeenschap en vaststelling van de richtsnoeren voor de in de Gemeenschap in 1990 te volgen economische politiek

(89/685/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 74/120/EEG van de Raad van 18 februari 1974 betreffende de verwezenlijking van een hoge mate van convergentie van de economische politiek van de Lid-Staten der Europese Economische Gemeenschap (1), gewijzigd bij de Beschikkingen 75/787/EEG (2) en 79/136/EEG (3), inzonderheid op artikel 4,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement (4),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (5),

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het aan deze beschikking gehechte jaarverslag 1989-1990

over de economische toestand in de Gemeenschap wordt goedgekeurd en de door de Gemeenschap in 1990 te volgen richtsnoeren voor de economische politiek die in dit verslag zijn opgenomen, worden vastgesteld.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 21 december 1989.

Voor de Raad

De Voorzitter

E. CRESSON

(1) PB nr. L 63 van 15. 3. 1974, blz. 16.

(2) PB nr. L 330 van 24. 12. 1975, blz. 52.

(3) PB nr. L 35 van 9. 2. 1979, blz. 8.

(4) Advies uitgebracht op 13 december 1989 (nog niet verschenen in het Publikatieblad).

(5) Advies uitgebracht op 16 november 1989 (nog niet verschenen in het Publikatieblad).

Top