EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R3109

VERORDENING (EEG) Nr. 3109/89 VAN DE COMMISSIE van 16 oktober 1989 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 4209/88 tot vaststelling, voor het visseizoen 1989, van het voorlopige totale invoervolume voor de produkten waarvoor de aanvullende regeling voor het handelsverkeer in de sector visserijprodukten geldt

OJ L 298, 17.10.1989, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/3109/oj

31989R3109

VERORDENING (EEG) Nr. 3109/89 VAN DE COMMISSIE van 16 oktober 1989 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 4209/88 tot vaststelling, voor het visseizoen 1989, van het voorlopige totale invoervolume voor de produkten waarvoor de aanvullende regeling voor het handelsverkeer in de sector visserijprodukten geldt -

Publicatieblad Nr. L 298 van 17/10/1989 blz. 0017 - 0017


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3109/89 VAN DE COMMISSIE

van 16 oktober 1989

houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 4209/88 tot vaststelling, voor het visseizoen 1989, van het voorlopige totale invoervolume voor de produkten waarvoor de aanvullende regeling voor het handelsverkeer in de sector visserijprodukten geldt

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal, en met name op de artikelen 174 en 361,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 4209/88 van de Commissie (1) voor bepaalde visserijprodukten het voorlopige totale invoervolume voor het visseizoen 1989 is vastgesteld; dat dit voorlopige volume voor elk der betrokken produkten een jaarlijks invoercontingent afkomstig uit derde landen bevat;

Overwegende dat wat Spanje betreft het contingent verse of gekoelde heek van het geslacht Merluccius spp. voor het visseizoen 1989, dat aanvankelijk bij Verordening (EEG) nr. 4208/88 van de Commissie (2), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3108/89 (3), was vastgesteld, bij Verordening (EEG) nr. 3108/89 met 2 000 ton werd verhoogd; dat het daarom noodzakelijk is het daaruit voortvloeiende voorlopige totale invoervolume van het betreffende produkt dat in Verordening (EEG) nr. 4209/88 wordt genoemd, aan te passen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor visserijprodukten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EEG) nr. 4209/88 wordt als volgt gewijzigd:

In tabel 1 van deel A wordt het cijfer »14 595" met betrekking tot het totale invoervolume van verse of gekoelde heek van het geslacht Merluccius spp., van de GN-codes ex 0302 69 65 en ex 0304 10 99, vervangen door het cijfer »16 595".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 16 oktober 1989.

Voor de Commissie

Manuel MARÍN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 370 van 31. 12. 1988, blz. 27.

(2) PB nr. L 370 van 31. 12. 1988, blz. 25.

(3) Zie bladzijde 16 van dit Publikatieblad.

Top