EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 41989D0452

BESLUIT VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LID-STATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN van 18 juli 1989 houdende aanwijzing van de leden van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen (89/452/EEG, Euratom, EGKS)

OJ L 220, 29.7.1989, p. 76–76 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 002 P. 113 - 113
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 002 P. 113 - 113

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/452/oj

41989D0452

BESLUIT VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LID-STATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN van 18 juli 1989 houdende aanwijzing van de leden van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen (89/452/EEG, Euratom, EGKS) -

Publicatieblad Nr. L 220 van 29/07/1989 blz. 0076 - 0076
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 1 Deel 2 blz. 0113
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 1 Deel 2 blz. 0113


*****

BESLUIT

VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LID-STATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

van 18 juli 1989

houdende aanwijzing van de leden van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen

(89/452/EEG, Euratom, EGKS)

DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LID-STATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, inzonderheid op artikel 32 quinquies, lid 3,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 168 A, lid 3,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, inzonderheid op artikel 140 A, lid 3,

Gelet op Besluit 88/591/EGKS, EEG, Euratom van de Raad van 24 oktober 1988 tot instelling van een Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen (1),

Overwegende dat de twaalf leden van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen door de Regeringen van de Lid-Staten in onderlinge overeenstemming dienen te worden benoemd,

BESLUITEN:

Enig artikel

Tot lid van het Gerecht van eerste aanleg worden met ingang van 1 september 1989 benoemd:

The Hon. Mr Justice Donal P. M. Barrington

de heer Jacques Biancarelli

de heer Cornelis Paulus Briët

de heer David Alexander Ogilvy Edward

de heer Rafael García-Valdecasas y Fernández

de heer Christos G. Geraris

de heer Heinrich Kirschner

de heer Koenraad Lenaerts

de heer Antonio Saggio

de heer Romain Schintgen

de heer Bo Vesterdorf

de heer José Luis da Cruz Vilaça.

De ambtstermijn van zes van deze leden is zes jaar tot en met 31 augustus 1995; de ambtstermijn van de zes andere leden is drie jaar tot en met 31 augustus 1992.

De leden wier ambtstermijn aan het eind van de eerste periode van drie jaar verstrijkt, worden aangewezen overeenkomstig artikel 12 van Besluit 88/591/EGKS, EEG, Euratom.

Gedaan te Brussel, 18 juli 1989.

De Voorzitter

R. DUMAS

(1) PB nr. L 319 van 25. 11. 1988, blz. 1.

Top