EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R3966

Verordening (EEG) nr. 3966/87 van de Commissie van 23 december 1987 houdende verlenging van de geldigheidsduur van het communautaire toezicht op de invoer van videorecorders van oorsprong uit Zuid-Korea

OJ L 371, 30.12.1987, p. 55–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3966/oj

31987R3966

Verordening (EEG) nr. 3966/87 van de Commissie van 23 december 1987 houdende verlenging van de geldigheidsduur van het communautaire toezicht op de invoer van videorecorders van oorsprong uit Zuid-Korea

Publicatieblad Nr. L 371 van 30/12/1987 blz. 0055 - 0055


*****

1.2.3.4 // (EEG) Nr. 3966/87 VAN DE COMMISSIE

van 23 december 1987

houdende verlenging van de geldigheidsduur van het communautaire toezicht op de invoer van videorecorders van oorsprong uit Zuid-Korea

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 288/82 van de Raad van 5 februari 1982 inzake de gemeenschappelijke regeling voor de invoer (1), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1243/86 (2), en met name op artikel 10, lid 1,

Na overleg in het bij genoemde verordening ingestelde Comité,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 235/86 van de Commissie (3) een communautair toezicht op de invoer van videorecorders van oorsprong uit Zuid-Korea werd ingesteld; dat genoemde verordening bij Verordening (EEG) nr. 4087/86 van de Commissie (4) en tot en met 31 december 1987 werd verlengd;

Overwegende dat de redenen van Verordening (EEG) nr. 235/86 in hoofdzaak geldig blijven; dat het bijgevolg aangewezen is tot verlenging over te gaan van de toezichtsregeling voor deze produkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 235/86 wordt de datum »31 december 1987" vervangen door »31 december 1988".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing vanaf 1 januari 1988.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 23 december 1987.

Voor de Commissie

Willy DE CLERCQ

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 35 van 9. 2. 1982, blz. 1.

(2) PB nr. L 113 van 30. 4. 1986, blz. 1.

(3) PB nr. L 29 van 4. 2. 1986, blz. 12.

(4) PB nr. L 371 van 31. 12. 1986, blz. 59.

Top