EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R3952

Verordening (Euratom, EGKS, EEG) nr. 3952/87 van de Raad van 21 december 1987 houdende tijdelijke afwijking van Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 2891/77 houdende toepassing van het besluit van 21 april 1970 betreffende de vervanging van de financiële bijdragen van de Lid-Staten door eigen middelen van de Gemeenschappen

OJ L 371, 30.12.1987, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 30/03/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3952/oj

31987R3952

Verordening (Euratom, EGKS, EEG) nr. 3952/87 van de Raad van 21 december 1987 houdende tijdelijke afwijking van Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 2891/77 houdende toepassing van het besluit van 21 april 1970 betreffende de vervanging van de financiële bijdragen van de Lid-Staten door eigen middelen van de Gemeenschappen

Publicatieblad Nr. L 371 van 30/12/1987 blz. 0008 - 0008


*****

VERORDENING (EURATOM, EGKS, EEG) Nr. 3952/87 VAN DE RAAD

van 21 december 1987

houdende tijdelijke afwijking van Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 2891/77 houdende toepassing van het besluit van 21 april 1970 betreffende de vervanging van de financiële bijdragen van de Lid-Staten door eigen middelen van de Gemeenschappen

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, inzonderheid op artikel 78 novies,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 209,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, inzonderheid op artikel 183,

Gelet op Besluit 85/257/EEG, Euratom van de Raad van 7 mei 1985 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Gemeenschappen (1), inzonderheid op artikel 7, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie (2),

Gezien het advies van het Europese Parlement (3),

Gezien het advies van de Rekenkamer,

Overwegende dat de vermindering van de traditionele eigen middelen in 1987 niet door een beroep op eigen middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde zal kunnen worden gecompenseerd, daar het in Besluit 85/257/EEG, Euratom op 1,4 vastgestelde maximumpercentage voor de BTW-afdracht reeds bereikt is; dat de uitgaven derhalve zullen moeten worden verminderd;

Overwegende dat een uitgavenvermindering zou voortvloeien uit het uitstel van bepaalde terugbetalingen voorzien bij artikel 9, lid 2, van Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 2891/77 (4),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan artikel 9, lid 2, van Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 2891/77 wordt de volgende alinea toegevoegd:

»De terugbetaling in verband met de in juni, juli, augustus, september en oktober 1987 vastgestelde eigen middelen wordt echter aan het begin van het begrotingsjaar 1988 verricht tot een bedrag van 400 miljoen Ecu.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 21 december 1987.

Voor de Raad

De Voorzitter

B. HAARDER

(1) PB nr. L 128 van 14. 5. 1985, blz. 15.

(2) PB nr. C 241 van 8. 9. 1987, blz. 6.

(3) PB nr. C 318 van 30. 11. 1987.

(4) PB nr. L 336 van 27. 12. 1977, blz. 1.

Top