EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R3950

Verordening (EEG) nr. 3950/87 van de Raad van 21 december 1987 tot hernieuwde wijziging van de artikelen 6 en 17 van het protocol betreffende de definitie van het begrip ,,produkten van oorsprong" en betreffende de methoden van de administratieve samenwerking bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko

OJ L 371, 30.12.1987, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 01/11/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3950/oj

31987R3950

Verordening (EEG) nr. 3950/87 van de Raad van 21 december 1987 tot hernieuwde wijziging van de artikelen 6 en 17 van het protocol betreffende de definitie van het begrip ,,produkten van oorsprong" en betreffende de methoden van de administratieve samenwerking bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko

Publicatieblad Nr. L 371 van 30/12/1987 blz. 0005 - 0005


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3950/87 VAN DE RAAD

van 21 december 1987

tot hernieuwde wijziging van de artikelen 6 en 17 van het Protocol betreffende de definitie van het begrip »produkten van oorsprong" en betreffende de methoden van de administratieve samenwerking bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko (1) werd ondertekend op 27 april 1986 en in werking is getreden op 1 november 1978;

Overwegende dat in artikel 6 van het Protocol betreffende de definitie van het begrip »produkten van oorsprong" en betreffende de methoden van administratieve samenwerking bij genoemde Overeenkomst, hierna »het Protocol" te noemen, gewijzigd bij Besluit nr. 1/86 van de Samenwerkingsraad (2), is bepaald dat bij de automatische wijziging van de referentiedatum voor de in Ecu uitgedrukte bedragen de Gemeenschap, wanneer zulks noodzakelijk is, gewijzigde bedragen kan invoeren;

Overwegende dat de in Ecu uitgedrukte bedragen in bepaalde nationale valuta die op 1 oktober 1986 golden, lager waren dan de overeenkomstige bedragen welke op 1 oktober 1984 golden; dat door bovengenoemde automatische wijziging van de referentiedatum dit bij de omrekening in de betrokken nationale valuta een vermindering tot gevolg zou hebben van de werkelijke maxima wat betreft de vereenvoudigde bewijsstukken; dat om zulks te vermijden deze in Ecu uitgedrukte maxima dienen te worden verhoogd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Het Protocol wordt als volgt gewijzigd:

1. in artikel 6, lid 1, tweede alinea, wordt »2 355 Ecu" vervangen door »2 590 Ecu";

2. in artikel 17, lid 2, wordt »165 Ecu" vervangen door »180 Ecu" en »470 Ecu" door »515 Ecu".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1988.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 21 december 1987.

Voor de Raad

De Voorzitter

B. HAARDER

(1) PB nr. L 264 van 27. 9. 1978, blz. 2.

(2) PB nr. L 71 van 14. 3. 1986, blz. 2.

Top