EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R1769

Verordening (EEG) nr. 1769/87 van de Commissie van 25 juni 1987 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op zakken voor verpakkingsdoeleinden van de categorie van produkten nr. 33 (codenummer 40.0330), van oorsprong uit Brazilië, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3925/86 van de Raad

OJ L 167, 26.6.1987, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/1769/oj

31987R1769

Verordening (EEG) nr. 1769/87 van de Commissie van 25 juni 1987 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op zakken voor verpakkingsdoeleinden van de categorie van produkten nr. 33 (codenummer 40.0330), van oorsprong uit Brazilië, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3925/86 van de Raad

Publicatieblad Nr. L 167 van 26/06/1987 blz. 0023 - 0024


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1769/87 VAN DE COMMISSIE

van 25 juni 1987

houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op zakken voor verpakkingsdoeleinden van de categorie van produkten nr. 33 (codenummer 40.0330), van oorsprong uit Brazilië, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3925/86 van de Raad

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3925/86 van de Raad van 16 december 1986 betreffende de toepassing van algemene tariefpreferenties voor 1987 op textielprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden (1), met name op artikel 4,

Overwegende dat, krachtens artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 3925/86, het preferentiële tariefstelsel wordt toegestaan voor elke categorie produkten welke het onderwerp vormt van individuele niet over de Lid-Staten verdeelde plafonds, binnen de grens van de hoeveelheden vastgelegd in kolom (7) van haar bijlage I of II, ten opzichte van sommige of elk der in kolom (5) van dezelfde bijlage genoemde landen of gebieden van oorsprong; dat overeenkomstig artikel 3 van genoemde verordening de heffing van de invoerrechten bij invoer van de betrokken produkten op elk moment opnieuw kan worden ingesteld zodra bedoelde individuele plafonds op het vlak van de Gemeenschap worden bereikt;

Overwegende dat voor zakken voor verpakkingsdoeleinden van de categorie nr. 33 het plafond 15,2 ton bedraagt; dat op 1 juni 1987 de invoer van deze produkten in de Gemeenschap, van oorsprong uit Brazilië, waarvoor de tariefpreferenties gelden, door afboeking het betrokken plafond heeft bereikt; dat het is aangewezen de invoerrechten voor de betrokken produkten weder in te stellen ten aanzien van Brazilië,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Met ingang van 29 juni 1987 wordt de heffing van de invoerrechten, geschorst krachtens Verordening (EEG) nr. 3925/86, wederingesteld voor de invoer in de Gemeenschap van de hiernavermelde produkten van oorsprong uit Brazilië:

1.2.3.4.5 // // // // // // Code- nummer // Categorie // Nr. van het gemeen- schappelijk douanetarief // NIMEXE-code // Omschrijving // // // // // // // (1) // (2) // (3) // (4) // // // // // // // // // // // 40.0330 // 33 // 51.04 ex A // // Weefsels van synthetische of van kunstmatige continuvezels (weefsels van monofil en weefsels van strippen of van artikelen van dergelijke vorm, bedoeld bij post 51.01 of bij post 51.02, daaronder begrepen): // // // // // A. van synthetische vezels: // // // 62.03 ex B // // Zakken voor verpakkingsdoeleinden: // // // // // B. van weefsels van andere textielstoffen: // // // // // II. andere: // // // // 51.04-06 // Weefsels van draden van synthetische vezels vervaardigd van strippen of dergelijke van polyethyleen of van polypropyleen met een breedte van minder dan 3 m // // // // 62.03-51, 59 // Zakken voor verpakkingsdoeleinden, andere dan van brei- of haakwerk, vervaardigd van strippen of

(1) PB nr. L 373 van 31. 12. 1986, blz. 68.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 25 juni 1987.

Voor de Commissie

COCKFIELD

Vice-Voorzitter dergelijke // // // // //

Top