EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R1765

Verordening (EEG) nr. 1765/87 van de Commissie van 24 juni 1987 tot wijziging en tot aanvulling van de Verordeningen (EEG) nr. 1769/86 en (EEG) nr. 1971/86 met betrekking tot de Verenigingen van Turkse kledingartikelenexporteurs

OJ L 167, 26.6.1987, p. 18–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/1765/oj

31987R1765

Verordening (EEG) nr. 1765/87 van de Commissie van 24 juni 1987 tot wijziging en tot aanvulling van de Verordeningen (EEG) nr. 1769/86 en (EEG) nr. 1971/86 met betrekking tot de Verenigingen van Turkse kledingartikelenexporteurs

Publicatieblad Nr. L 167 van 26/06/1987 blz. 0018 - 0018


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1765/87 VAN DE COMMISSIE

van 24 juni 1987

tot wijziging en tot aanvulling van de Verordeningen (EEG) nr. 1769/86 en (EEG) nr. 1971/86 met betrekking tot de Verenigingen van Turkse kledingartikelenexporteurs

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 288/82 van de Raad van 5 februari 1982 inzake de gemeenschappelijke regeling voor de invoer (1), en met name op artikel 10,

Na raadpleging in het bij artikel 5 van voornoemde verordening ingestelde Raadgevend Comité,

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 2819/79 van de Commissie (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3980/86 (3), de invoer van bepaalde textielprodukten van oorsprong uit bepaalde derde landen aan een regeling van communautair toezicht is onderworpen;

Overwegende dat tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije op het gebied van het handelsverkeer van bepaalde textielprodukten administratieve samenwerking is ingesteld; dat bijgevolg Verordening (EEG) nr. 1769/86 van de Commissie (4) en Verordening (EEG) nr. 1971/86 van de Commissie (5), verlengd bij Verordening (EEG) nr. 3981/86 (6), erin voorzien dat het invoerdocument bedoeld onder artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 2819/79 slechts wordt afgegeven of geviseerd bij overlegging van een »uitvoeraankondigingsdocument", afgegeven door de Verenigingen van Turkse kledingartikelenexporteurs te Istanbul, Izmir en Çukurova;

Overwegende dat de lijst van de in deze verordeningen genoemde exporteursbonden dient te worden aangevuld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 1, lid 2, van de Verordeningen (EEG) nr. 1769/86 en (EEG) nr. 1971/86 wordt door de volgende tekst vervangen:

»Deze documenten worden door de Verenigingen van Turkse kledingartikelenexporteurs te Istanbul, Izmir, Çukurova en Bursa afgegeven.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 24 juni 1987.

Voor de Commissie

Willy DE CLERCQ

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 35 van 9. 2. 1982, blz. 1.

(2) PB nr. L 320 van 15. 12. 1979, blz. 9.

(3) PB nr. L 370 van 30. 12. 1986, blz. 21.

(4) PB nr. L 153 van 7. 6. 1986, blz. 26.

(5) PB nr. L 170 van 27. 6. 1986, blz. 27.

(6) PB nr. L 370 van 30. 12. 1986, blz. 25.

Top