EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979R2807

Verordening (EEG) nr. 2807/79 van de Commissie van 13 december 1979 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1715/79 betreffende de uitvoeringsbepalingen voor de distillatie van de bijprodukten van de wijnbereiding voor het wijnoogstjaar 1979/1980

OJ L 319, 14.12.1979, p. 19–19 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

No longer in force, Date of end of validity: 15/12/1980

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/2807/oj

31979R2807

Verordening (EEG) nr. 2807/79 van de Commissie van 13 december 1979 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1715/79 betreffende de uitvoeringsbepalingen voor de distillatie van de bijprodukten van de wijnbereiding voor het wijnoogstjaar 1979/1980

Publicatieblad Nr. L 319 van 14/12/1979 blz. 0019 - 0019


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 2807/79 VAN DE COMMISSIE

van 13 december 1979

tot wijziging van Verordening ( EEG ) nr . 1715/79 betreffende de uitvoeringsbepalingen voor de distillatie van de bijprodukten van de wijnbereiding voor het wijnoogstjaar 1979/1980

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 337/79 van de Raad van 5 februari 1979 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 2594/79 ( 2 ) , inzonderheid op artikel 6 , lid 3 ,

Overwegende dat bij Verordening ( EEG ) nr . 2524/79 van de Commissie ( 3 ) de termijnen voor de verplichte distillatie voor het verkoopseizoen 1978/1979 werden verlengd , door de uiterste datum voor de levering van wijn aan de distilleerders nader op 31 december 1979 te bepalen ; dat , ten einde te preciseren dat de producenten die van deze verlenging gebruik maken , in aanmerking blijven komen voor de interventiemaatregelen voor het wijnoogstjaar 1979/1980 , moet worden bepaald dat de in artikel 12 van Verordening ( EEG ) nr . 1715/79 van de Commissie ( 4 ) bedoelde referentieperiode dienovereenkomstig verlengd wordt ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor wijn ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

In artikel 12 van Verordening ( EEG ) nr . 1715/79 wordt voor " 31 augustus 1979 " gelezen : " 31 december 1979 " .

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Zij is van toepassing met ingang van 1 september 1979 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 13 december 1979 .

Voor de Commissie

Finn GUNDELACH

Vice-Voorzitter

( 1 ) PB nr . L 54 van 5 . 3 . 1979 , blz . 1 .

( 2 ) PB nr . L 297 van 24 . 11 . 1979 , blz . 4 .

( 3 ) PB nr . L 289 van 16 . 11 . 1979 , blz . 23 .

( 4 ) PB nr . L 198 van 4 . 8 . 1979 , blz . 14 .

Top