EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31971D0238

71/238/EEG: Besluit van de Raad van 14 juni 1971 betreffende toepassing van artikel 51 van het Verdrag op de Franse overzeese departementen

OJ L 149, 5.7.1971, p. 1–1 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series II Volume I(2) P. 123 - 123
English special edition: Series II Volume I(2) P. 207 - 209
Greek special edition: Chapter 05 Volume 001 P. 72 - 72
Spanish special edition: Chapter 05 Volume 001 P. 147 - 147
Portuguese special edition: Chapter 05 Volume 001 P. 147 - 147
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 53 - 53
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 53 - 53
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 53 - 53
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 53 - 53
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 53 - 53
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 53 - 53
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 53 - 53
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 53 - 53
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 53 - 53
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 18 - 18
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 18 - 18
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002 P. 7 - 7

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1971/238/oj

31971D0238

71/238/EEG: Besluit van de Raad van 14 juni 1971 betreffende toepassing van artikel 51 van het Verdrag op de Franse overzeese departementen

Publicatieblad Nr. L 149 van 05/07/1971 blz. 0001 - 0001
Bijzondere uitgave in het Deens: Serie II Deel I(2) blz. 0123
Bijzondere uitgave in het Engels: Serie II Deel I(2) blz. 0197
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 05 Deel 1 blz. 0072
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 05 Deel 1 blz. 0147
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 05 Deel 1 blz. 0147


++++

BESLUIT VAN DE RAAD

van 14 juni 1971

betreffende toepassing van artikel 51 van het Verdrag op de Franse overzeese departementen

( 71/238/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 227 , lid 2 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ( 1 ) ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ,

Overwegende dat de Raad krachtens artikel 227 , lid 2 , tweede alinea , de voorwaarden dient vast te stellen voor de toepassing op de Franse overzeese departementen , van de bepalingen van het Verdrag die niet in de eerste alinea van lid 2 van dit artikel zijn opgesomd , en inzonderheid van de bepalingen van artikel 51 van het Verdrag ;

Overwegende dat Verordening nr . 3 inzake de sociale zekerheid van migrerende werknemers ( 3 ) , krachtens artikel 1 en bijlage A hiervan van toepassing was op de Franse overzeese departementen en op Algerië ; dat de vermelding " Algerië " in bijlage A van deze verordening evenwel werd geschrapt bij Verordening nr . 109/65/EEG van 30 juni 1965 ( 4 ) ;

Overwegende dat de artikelen 48 en 49 van het Verdrag alsmede de bepalingen vastgesteld ter uitvoering van deze artikelen bij besluit van de Raad van 15 oktober 1968 ( 5 ) van toepassing werden verklaard op de Franse overzeese departementen ;

Overwegende dat ook artikel 51 van het Verdrag van toepassing dient te worden verklaard op deze departementen ,

BESLUIT :

Artikel 1

Artikel 51 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap alsmede de bepalingen , vastgesteld ter uitvoering van dit artikel , zijn van toepassing op de Franse overzeese departementen .

Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen , afdeling " Wetgeving I " . Het treedt in werking op de eerste dag van de zevende maand volgende op de bekendmaking van de toepassingsverordening bedoeld in artikel 97 van Verordening ( EEG ) nr . 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op loontrekkenden en op hun gezinnen , die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen ( 6 ) .

Gedaan te Luxemburg , 14 juni 1971 .

Voor de Raad

De Voorzitter

M . COINTAT

( 1 ) PB nr . 194 van 28 . 10 . 1966 , blz . 3359/66 , met rectificatie in PB nr . 85 van 3 . 3 . 1967 .

( 2 ) PB nr . C 10 van 14 . 2 . 1968 , blz . 42 .

( 3 ) PB nr . 30 van 16 . 12 . 1958 , blz . 561/58 .

( 4 ) PB nr . 125 van 9 . 7 . 1965 , blz . 2124/65 .

( 5 ) PB nr . L 257 van 19 . 10 . 1968 , blz . 1 .

( 6 ) Zie blz . 2 van dit Publikatieblad .

Top