EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1000

Besluit (GBVB) 2021/1000 van de Raad van 21 juni 2021 tot wijziging van Besluit 2013/184/GBVB betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Myanmar/Birma

ST/9552/2021/INIT

OJ L 219I , 21.6.2021, p. 57–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1000/oj

21.6.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 219/57


BESLUIT (GBVB) 2021/1000 VAN DE RAAD

van 21 juni 2021

tot wijziging van Besluit 2013/184/GBVB betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Myanmar/Birma

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 22 april 2013 heeft de Raad Besluit 2013/184/GBVB (1) vastgesteld.

(2)

Op 22 maart 2021 en 19 april 2021 heeft de Raad 21 personen en twee entiteiten op de lijst geplaatst als reactie op de militaire staatsgreep in Myanmar/Birma van 1 februari 2021 en de daaropvolgende repressie van burgers en vreedzame demonstranten door leger en politie.

(3)

Gezien de aanhoudende activiteiten die de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma ondermijnen, en de brute repressie en ernstige mensenrechtenschendingen in het land, heeft de Raad op 29 april 2021 Besluit (GBVB) 2021/711 (2) vastgesteld, waarbij de geldende beperkende maatregelen, met inbegrip van alle plaatsingen op de lijst, zijn verlengd.

(4)

Gelet op de aanhoudende ernstige situatie in Myanmar/Birma moeten acht personen en vier entiteiten worden toegevoegd aan de lijst in de bijlage bij Besluit 2013/184/GBVB van natuurlijke personen en rechtspersonen voor wie en entiteiten en lichamen waarvoor beperkende maatregelen gelden.

(5)

Besluit 2013/184/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Besluit 2013/184/GBVB wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij het onderhavige besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Luxemburg, 21 juni 2021.

Voor de Raad

De voorzitter

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Besluit 2013/184/GBVB van de Raad van 22 april 2013 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Myanmar/Birma (PB L 111 van 23.4.2013, blz. 75).

(2)  Besluit (GBVB) 2021/711 van de Raad van 29 april 2021 tot wijziging van Besluit 2013/184/GBVB betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Myanmar/Birma (PB L 147 van 30.4.2021, blz. 17).


BIJLAGE

De bijlage bij Besluit 2013/184/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

De volgende vermeldingen worden toegevoegd aan de lijst onder “A. In artikel 5, lid 1, en artikel 6, lid 1, bedoelde natuurlijke personen”:

 

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van opneming in de lijst

“36.

Soe Htut

Geboortedatum: 29 maart 1960;

Geboorteplaats: Mandalay, Myanmar;

Nationaliteit: Myanmar/Birma;

Geslacht: mannelijk

Luitenant-generaal Soe Htut is een lid van het leger van Myanmar (Tatmadaw). Hij is tevens lid van de Staatsbestuursraad (SAC) onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing.

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 naast zich neer te leggen en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president op 1 februari de noodtoestand af, waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing. Op 2 februari werd de SAC opgericht om die bevoegdheden uit te oefenen en te voorkomen dat de democratisch gekozen regering haar mandaat kon vervullen.

Soe Htut werd op 1 februari 2021 benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken.

21.6.2021

 

 

 

De minister van Binnenlandse Zaken is verantwoordelijk voor de politie, de brandweer en het gevangeniswezen van Myanmar. Tot de taken van het ministerie van Binnenlandse Zaken behoren staatsveiligheid en openbare orde. In die hoedanigheid is luitenant-generaal Soe Htut verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen door de politie van Myanmar sinds de militaire staatsgreep van 1 februari 2021, waaronder het doden van burgers en ongewapende demonstranten, schendingen van de vrijheid van vereniging en vreedzame vergadering, willekeurige arrestaties en opsluiting van oppositieleiders en vreedzame demonstranten en schendingen van de vrijheid van meningsuiting.

Daarnaast is luitenant-generaal Soe Htut als lid van de SAC direct betrokken bij en verantwoordelijk voor de besluitvorming inzake overheidsfuncties en dus verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma. Hij is ook rechtstreeks verantwoordelijk voor de repressieve besluiten van de SAC, waaronder wetgeving die de mensenrechten schendt en de vrijheden van de burgers van Myanmar inperkt, en voor de ernstige mensenrechtenschendingen door de veiligheidstroepen van Myanmar.

 

37.

Tun Tun, Naung

(ook bekend als Tun Tun Naing; ook bekend als Htun Htun Naung)

Geboortedatum: 30 april 1963;

Nationaliteit: Myanmar/Birma;

Geslacht: mannelijk

Luitenant-generaal Tun Tun Naung is lid van het leger van Myanmar (Tatmadaw) en was voordien bevelhebber. Hij is minister van Grensaangelegenheden en lid van de Nationale Defensie- en Veiligheidsraad.

In 2013 was Tun Tun Naung de Noordelijke bevelhebber die toezicht hield op het Birmese militaire conflict met het onafhankelijkheidsleger van Kachin. In dit conflict hebben de troepen van Myanmar onder het bevel van Tun Tun Naung ernstige mensenrechtenschendingen begaan en het internationaal humanitair recht geschonden.

In 2017 was Tun Tun Naung bevelhebber van het "1e Bureau speciale operaties". Onder zijn bevel hebben troepen tijdens de zuiveringsoperaties tegen de Rohingya-bevolking wreedheden en ernstige mensenrechtenschendingen begaan tegen etnische minderheden in de deelstaat Rakhine. Deze operaties gingen van start op 25 augustus 2017 en betroffen willekeurige moorden, fysiek misbruik, foltering, seksueel geweld en detentie van Rohingya. Als bevelhebber in 2013 en 2017 is Tun Tun Naung verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen in Myanmar/Birma.

21.6.2021

 

 

 

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 naast zich neer te leggen en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president de noodtoestand af, waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing. Tijdens deze gebeurtenissen aanvaardde Tun Tun Naung op 1 februari 2021 een benoeming tot minister van Grensaangelegenheden in de regering van de Unie en daarmee een zetel in de Nationale Defensie- en Veiligheidsraad.

Als lid van de regering van de Unie en minister van Grensaangelegenheden is Tun Tun Naung verantwoordelijk voor activiteiten die de democratie en de rechtsstaat in Myanmar ondermijnen en voor acties die de vrede, de veiligheid en de stabiliteit van het land bedreigen.

 

38.

Win Shein

(ook bekend als U Win Shein)

Geboortedatum: 31 juli 1957;

Geboorteplaats: Mandalay, Myanmar;

Nationaliteit: Myanmar/Birma;

Geslacht: mannelijk

Adres: Myananyadanar, Naypyitaw, Myanmar/Birma;

Win Shein is op 1 februari 2021 door opperbevelhebber Min Aung Hlaing benoemd tot minister van Planning, Financiën en Industrie in de regering van de Unie.

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 naast zich neer te leggen en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president de noodtoestand af, waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing.

21.6.2021

 

 

Paspoortnummer: DM001478 (Myanmar/Birma), afgegeven op 10 september 2012, verstrijkt op 9 september 2022;

Nationaal identiteitsbewijs: 12DAGANA011336

Door zijn benoeming tot minister van Planning, Financiën en Industrie van de regering van de Unie te aanvaarden, en door zijn belangrijke rol in het economische beleid van het regime, is Win Shein verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma.

 

39.

Khin Maung Yi (ook bekend als Khin Maung Yee; ook bekend als U Khin Maung Yi)

Geboortedatum: 15 februari 1965;

Geboorteplaats: Rangoon, Myanmar;

Nationaliteit: Myanmar/Birma;

Geslacht: mannelijk

Kolonel Khin Maung Yi is de huidige minister van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieubehoud (MONREC). Hij was permanent secretaris in dit ministerie onder de democratisch verkozen regering.

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 naast zich neer te leggen en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president de noodtoestand af, waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing. Op 2 februari werd de SAC opgericht om die machten uit te oefenen en te voorkomen dat de democratisch gekozen regering haar mandaat kon vervullen.

Kolonel Khin Maung Yi werd op 2 februari 2021 door de Staatsbestuursraad (SAC) onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing benoemd tot minister van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieubehoud (MONREC).

21.6.2021

 

 

 

Volgens het recht van Myanmar is de minister van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieubehoud als enige verantwoordelijk voor het beheer van de exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen van Myanmar, en speelt die een cruciale rol bij de exploitatie van en handel in onder andere hulpbronnen zoals edelstenen, parels en andere minerale hulpbronnen en bosbouw. De minister van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieubehoud staat aan het hoofd van en heeft zeggenschap over Myanmar Pearl Enterprise (MPE), Myanmar Gems Enterprise (MGE) en Myanmar Timber Enterprise (MTE), die exclusieve rechten hebben op de productie van en handel in hulpbronnen op hun bevoegdheidsgebieden.

Door zijn benoeming tot minister van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieubehoud te aanvaarden en door zijn rol bij de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen in Myanmar, draagt Khin Maung Yi bij aan de financiering van het militaire regime, en is hij derhalve verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma.

 

40.

Tin Aung San

Geboortedatum: 16 oktober 1960;

Nationaliteit: Myanmar/Birma;

Geslacht: mannelijk

Nationaal identiteitsbewijs: 12/La Ma Na (N) 089 489

Admiraal Tin Aung San is opperbevelhebber van de Myanmarese marine en fungeert als minister van Vervoer en Communicatie. Hij is tevens lid van de Staatsbestuursraad (SAC).

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 naast zich neer te leggen en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president op 1 februari de noodtoestand af, waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing. Op 2 februari werd de SAC opgericht om die bevoegdheden uit te oefenen en te voorkomen dat de democratisch gekozen regering haar mandaat kon vervullen.

21.6.2021

 

 

 

Admiraal Tin Aung San werd op 3 februari 2021 door de Staatsbestuursraad (SAC) onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing benoemd tot minister van Vervoer en Communicatie.

Als minister van de regering is hij verantwoordelijk voor communicatie en netwerken en neemt hij dus besluiten en voert hij beleid uit waarbij de vrijheid van toegang tot onlinegegevens wordt vastgelegd. Sinds hij het ministerie heeft overgenomen, zijn er tal van blokkeringen en opzettelijke vertragingen van het internet geweest, en werden aanbieders opgedragen om de onlinetoegang tot Facebook, Twitter en Instagram te verhinderen. Hij is derhalve rechtstreeks verantwoordelijk voor het beperken van de persvrijheid en de onlinetoegang tot informatie, waardoor hij de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma ondermijnt.

Als lid van de SAC is Tin Aung San direct betrokken bij en verantwoordelijk voor de besluitvorming inzake overheidsfuncties en dus verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma. Hij is ook rechtstreeks verantwoordelijk voor de repressieve besluiten van de SAC, waaronder wetgeving die de mensenrechten schendt en de vrijheden van de burgers van Myanmar inperkt, en voor de ernstige mensenrechtenschendingen door de veiligheidstroepen van Myanmar.

 

41.

Thida Oo

ook bekend als Daw Thida Oo

Nationaliteit: Myanmar/Birma;

Geslacht: vrouwelijk

Thida Oo is op 2 februari 2021 door de opperbevelhebber van het leger van Myanmar (Tatmadaw), Min Aung Hlaing, benoemd tot procureur-generaal van de Unie van Myanmar. Zij is lid van de Investeringscommissie van Myanmar (MIC).

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 terzijde te schuiven en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president op 1 februari de noodtoestand af, waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing. Op 2 februari werd de Staatsbestuursraad (SAC) opgericht om die bevoegdheden uit te oefenen en te voorkomen dat de democratisch gekozen regering haar mandaat kon vervullen.

21.6.2021

 

 

 

Thida Oo is sinds de eerste dag van de staatsgreep lid van de regering. Zij gebruikt de bij de Wet betreffende de procureur-generaal van de Unie uit 2010 geboden bevoegdheid om politiek gemotiveerde processen te voeren, die uitmonden in willekeurige detentie, en op te treden als een faciliterende kracht voor de door het militaire regime begane misbruiken. Zij is derhalve betrokken bij acties en beleidsmaatregelen die de democratie en de rechtstaat in Myanmar/Birma ondermijnen, en bij acties die de vrede, veiligheid en stabiliteit van Myanmar/Birma in gevaar brengen.

 

42.

Aung Lin Tun

Nationaliteit: Myanmar/Birma;

Geslacht: mannelijk

Generaal-majoor Aung Lin Tun is lid van het leger van Myanmar (Tatmadaw) en viceminister van Defensie.

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 naast zich neer te leggen en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president op 1 februari de noodtoestand af, waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing. Op 2 februari werd de SAC opgericht om die bevoegdheden uit te oefenen en te voorkomen dat de democratisch gekozen regering haar mandaat kon vervullen.

21.6.2021

 

 

 

Generaal-majoor Aung Lin Tun werd op 11 mei 2021 door de Staatsbestuursraad (SAC) onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing benoemd tot viceminister van Defensie. Vóór zijn promotie maakte hij deel uit van het kabinet van de opperbevelhebber van het leger en was hij betrokken bij alle repressieve acties van de SAC en de Tatmadaw sinds de staatsgreep.

Generaal-majoor Aung Lin Tun is als viceminister van Defensie betrokken bij beleidsmaatregelen en acties die de democratie en de rechtstaat in Myanmar/Birma ondermijnen, en bij acties die de vrede, veiligheid en stabiliteit van het land in gevaar brengen. Daarnaast is generaal-majoor Aung Lin Tun, als lid van het militaire regime, rechtstreeks verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten door de veiligheidstroepen tegen vreedzame betogers.

 

43.

Zaw Min Tun

Geboorteplaats: Yenanchaung, Myanmar;

Nationaliteit: Myanmar/Birma;

Geslacht: mannelijk

Brigadegeneraal Zaw Min Tun is hoofd van het persteam van de Staatsbestuursraad en viceminister van Informatie. Hij is het voormalige hoofd van het True News Information Team van de Tatmadaw.

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 naast zich neer te leggen en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president op 1 februari de noodtoestand af, waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing. Op 2 februari werd de SAC opgericht om die bevoegdheden uit te oefenen en te voorkomen dat de democratisch gekozen regering haar mandaat kon vervullen.

Hij werd op 5 februari 2021 door de Staatsbestuursraad (SAC) onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing benoemd tot hoofd van het persteam van de SAC en op 7 februari 2021 tot viceminister van Informatie.

Als woordvoerder van de Staatsbestuursraad heeft brigadegeneraal Zaw Min Tun alle persconferenties van de SAC, die tot doel hebben het discours van de SAC over de staatsgreep te verwoorden en het optreden van de junta sindsdien te rechtvaardigen, voorgezeten.

21.6.2021”

 

 

 

Als viceminister van Informatie van de regering is hij rechtstreeks verantwoordelijk voor de media in staatsbezit en dus voor de uitzending en publicatie van officieel nieuws. Sinds de benoeming van Chit Naing tot minister van Informatie en van Zaw Min Tun tot zijn plaatsvervanger zijn de kranten gevuld met pro-militaire artikelen. Zaw Min Tun is derhalve verantwoordelijk voor de propaganda van de junta en de verspreiding van desinformatie via de staatsmedia, die niet accuraat verslag uitbrengen. Hij is ook verantwoordelijk voor beslissingen die hebben geleid tot het harde optreden tegen de media in Myanmar. Het gaat onder meer om richtlijnen waarbij onafhankelijke media werden bevolen de woorden "staatsgreep", "militair regime" en "junta" niet te gebruiken, lokale nieuwskanalen in het land werden verboden en binnen- en buitenlandse journalisten werden gearresteerd. In zijn verklaringen steunt hij openlijk de militaire staatsgreep. Hij is daarom verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie in Myanmar/Birma door het beperken van de persvrijheid en de toegang tot informatie, zowel online als offline.

Als lid van zowel de SAC als de regering van de junta, is brigadegeneraal Zaw Min Tun betrokken bij en verleent hij steun aan acties en beleidsmaatregelen die de democratie en de rechtstaat in Myanmar/Birma ondermijnen, en bij acties die de vrede, veiligheid en stabiliteit van Myanmar/Birma in gevaar brengen.

 

2)

De volgende vermeldingen worden toegevoegd aan de lijst onder “B. In artikel 6, lid 1, bedoelde rechtspersonen, entiteiten en lichamen”:

 

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van opneming in de lijst

“3.

Myanma Gems Enterprise (ook bekend onder de naam Myanmar Gems Enterprise)

Adres: NO.70-072, Yarza, Thingaha Road, Thapyaygone Ward, Zabuthiri Township, Naypyitaw, Myanmar;

soort entiteit: staatsbedrijf;

Myanmar Gems Enterprise (MGE) is een staatsbedrijf dat gecontroleerd wordt door het leger van Myanmar (Tatmadaw) en verantwoordelijk is voor het opstellen van regels en voorschriften, en voor het toezicht op en het verlenen van vergunningen aan plaatselijke particuliere ondernemers, het organiseren van handelsbeurzen en speciale verkopen voor de lucratieve handel in jade en edelstenen. MGE opereert onder leiding van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieubehoud (MONREC), waarvan de minister is benoemd door de Staatsbestuursraad (SAC).

21.6.2021

 

 

plaats van registratie: Myanmar;

Website: http://www.mge.gov.mm/

Het leger van Myanmar (Tatmadaw) heeft al geruime tijd aanzienlijke belangen in jade en edelstenen, met name via de leiding van MGE, die bijna volledig uit voormalige militairen bestaat, en via de activiteiten van twee militaire conglomeraten (Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) en Myanmar Economic Corporation Limited (MEC)). De staatsgreep van 1 februari 2021 heeft MGE opnieuw onder militaire controle gebracht, waardoor de Tatmadaw aanzienlijke controle over de edelsteensector uitoefent. MGE genereert inkomsten voor verschillende ministeries van Myanmar en dankzij de verschillende hierboven beschreven activiteiten kan de Tatmadaw direct of indirect profiteren van de door deze sector gegenereerde inkomsten, wat bijdraagt tot het vermogen van het leger om activiteiten uit te voeren die de democratie en de rechtsstaat ondermijnen en de mensenrechten in Myanmar/Birma op ernstige wijze schenden.

 

4.

Myanma Timber Enterprise

(ook bekend als Myanmar Timber Enterprise)

Adres:

Hoofdkantoor: Gyogone Forest Compound, Bayint Naung Road, Insein Township, Yangin, Myanmar

Filiaal: No 72/74 Shawe Dagon Pagoda Road, Dagon Township, Yangon, Myanmar;

soort entiteit: staatsbedrijf;

plaats van registratie: Myanmar;

telefoonnummer: 01-3528789

Website: http://www.mte.com.mm/index.php/en

Myanma Timber Enterprise (MTE) is een staatsbedrijf dat ressorteert onder het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieubehoud (MONREC). MTE heeft exclusieve rechten op de productie en uitvoer van hout in Myanmar/Birma.

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, door middel van een staatsgreep de legitieme burgerregering omvergeworpen en de Staatsbestuursraad (SAC) opgericht om de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke bevoegdheden van de staat uit te oefenen. Op 2 februari 2021 heeft het militaire regime een nieuw kabinet benoemd, waaronder een nieuwe minister van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieubehoud (MONREC). Via de SAC en het nieuwe kabinet verwierf het militaire regime zeggenschap over en opbrengsten van staatsbedrijven, waaronder MTE. Myanma Timber Enterprise en haar dochterondernemingen worden dus gecontroleerd door en genereren inkomsten voor de Tatmadaw, wat bijdraagt tot het vermogen van het leger om activiteiten uit te voeren die de democratie en de rechtsstaat ondermijnen.

21.6.2021

5.

Forest Products Joint Venture Corporation Limited

Adres:

422/426(Rm 2), 2nd Flr, Strand Rd., hoek van Botahtaung Pagoda St., FJVC Center, Ward (4), BTHG;

soort entiteit: joint venture;

plaats van registratie: Myanmar;

telefoonnummer: 01-9010742; 01-9010744; 09-443250050

E-mail: fjv.md@gmail.com

Forest Products Joint Venture Corporation Limited (FPJVC) is actief in de houtindustrie in Myanmar en verwerkt teakhout en hardhout. FPJVC is een openbare onderneming, maar is eigendom van en staat onder zeggenschap van de staat, die i) de meerderheid van de aandelen van FPJVC bezit, via het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieubehoud (MONREC) (10 %) en de onderneming Myanma Timber Enterprise (MTE) (45 %), die eigendom is van de staat, en ii) het recht heeft de meerderheid van de leden van de raad van bestuur van FPJVC te benoemen (MONREC en MTE benoemen elk drie leden, op een totaal van elf).

21.6.2021

 

 

 

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, door middel van een staatsgreep de legitieme burgerregering omvergeworpen en de Staatsbestuursraad (SAC) opgericht om de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke bevoegdheden van de staat uit te oefenen. Op 2 februari 2021 heeft het militaire regime een nieuw kabinet benoemd, waaronder een nieuwe minister van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieubehoud (MONREC). Via de SAC en het nieuwe kabinet kreeg het militaire regime zeggenschap over en profiteerde het van staatsbedrijven, waaronder FPJVC. FPJVC wordt dus gecontroleerd door en genereert inkomsten voor de Tatmadaw, wat bijdraagt tot het vermogen van het leger om activiteiten uit te voeren die de democratie en de rechtsstaat ondermijnen.

 

6.

Myanmar War Veterans Organization

Adres: Thukhuma Road, Datkhina Thiri Tsp, Naypyitaw Division, Myanmar;

soort entiteit: niet-gouvernementele organisatie;

plaats van registratie: Yangon, Myanmar/Birma;

datum van registratie: 1973;

telefoonnummer: (067) 30485

Website: https://www.mwvo.org/Home/About

De Myanmar War Veterans Organization (MWVO) is een niet-gouvernementele organisatie die steun verleent aan voormalige leden van het leger van Myanmar (Tatmadaw). Het is de belangrijkste organisatie van het land die op sociale en economische kwesties in verband met het leger weegt.

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, door middel van een staatsgreep de legitieme burgerregering omvergeworpen en de Staatsbestuursraad (SAC) opgericht om de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke bevoegdheden van de staat uit te oefenen. Op 2 februari werd de SAC opgericht om die bevoegdheden uit te oefenen en te voorkomen dat de democratisch gekozen regering haar mandaat kon vervullen.

21.6.2021”

 

 

 

Volgens het mandaat van de MWVO fungeert de niet-gouvernementele organisatie als een reservemacht van de Tatmadaw en geeft zij mee vorm aan het nationale defensie- en veiligheidsbeleid. Daarnaast organiseert de MWVO steunbetogingen voor het regime en vormt zij volksmilities, waardoor zij de Tatmadaw steunt bij activiteiten die de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma ondermijnen.

De MWVO wordt geleid door prominente figuren van de Tatmadaw, zoals opperbevelhebber Min Aung Hlaing en plaatsvervangend opperbevelhebber Soe Win. Leden van de MWVO maken deel uit van de bestuursstructuur van de door militairen geleide conglomeraten, Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) en Myanmar Economic Corporation Limited (MEC). De MWVO heeft dus banden met personen en entiteiten die zijn genoemd in Besluit 2013/184/GBVB van de Raad en Verordening (EU) nr. 401/2013 van de Raad.

 


Top