EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2015/438/05

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7900 — CVC Capital Partners/USS WAY LP/Moto Holdings) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst)

OJ C 438, 30.12.2015, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.12.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 438/7


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.7900 — CVC Capital Partners/USS WAY LP/Moto Holdings)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2015/C 438/05)

1.

Op 18 december 2015 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat CVC Capital Partners SICAV-FIS SA („CVC Group”, Luxemburg) en de Universities Superannuation Scheme Limited („USS”, Verenigd Koninkrijk) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), en artikel 3, lid 4, van de concentratieverordening de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Moto Holdings Limited („Target”, Verenigd Koninkrijk) door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

—   CVC Group: adviesverlening aan en beheer van investeringsfondsen;

—   USS: enige trustee van het Universities Superannuation Scheme, een van de grootste particuliere pensioenfondsen in het Verenigd Koninkrijk. Dit fonds beheert de belangrijkste pensioenregeling voor academisch en vergelijkbaar personeel van de universiteiten en andere instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek in het Verenigd Koninkrijk;

—   Target: exploitatie van parkeerplaatsen met benzinestation langs snelwegen in het Verenigd Koninkrijk onder de merknaam „moto”.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (+32 22964301), via e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer M.7900 — CVC Capital Partners/USS WAY LP/Moto Holdings, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 („de concentratieverordening”).

(2)  PB C 366 van 14.12.2013, blz. 5.


Top