EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/290/03

MEDIA 2007 — Audiovisuele festivals — Oproep tot het indienen van voorstellen — EACEA/29/12

PB C 290 van 26.9.2012, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.9.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 290/3


MEDIA 2007 — AUDIOVISUELE FESTIVALS

Oproep tot het indienen van voorstellen — EACEA/29/12

2012/C 290/03

1.   Doelstellingen en beschrijving

Deze oproep tot het indienen van voorstellen is gebaseerd op Besluit nr. 1718/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2006 betreffende de uitvoering van een programma ter ondersteuning van de Europese audiovisuele sector (MEDIA 2007).

Het bovengenoemde besluit van de Raad heeft onder meer tot doel:

De promotie en het in omloop brengen van Europese cinematografische en audiovisuele werken in het kader van zowel commerciële evenementen en vakmarkten als audiovisuele festivals, in Europa en wereldwijd, te vergemakkelijken en aan te moedigen, voorzover deze evenementen een belangrijke rol kunnen spelen voor de promotie van de Europese werken en de netwerkvorming van de vakmensen;

De toegang van het Europese en internationale publiek tot Europese audiovisuele werken verbeteren.

2.   In aanmerking komende gegadigden

Deze oproep is gericht tot organisaties die zijn gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, een lidstaat van de Europese Economische Ruimte die aan het programma Media 2007 deelneemt (Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen), Zwitserland en Kroatië; Bosnië en Herzegovina (op voorwaarde dat het onderhandelingsproces afgerond is en dat het land officieel tot deelnemer van het MEDIA-programma verklaard wordt).

3.   In aanmerking komende acties

Deze Europese organisaties moeten audiovisuele festivals organiseren waarvan de acties bijdragen tot bovengenoemde doelstellingen en waarvan het programma voor ten minste 70 % bestaat uit Europese werken uit ten minste tien landen die aan het MEDIA-programma deelnemen.

De activiteiten moeten beginnen tussen 1 mei 2013 en 30 april 2014.

4.   Gunningscriteria

Op basis van de volgende weging worden punten toegekend tot in totaal 100:

De Europese dimensie van het programma (15 punten);

De culturele en geografische verscheidenheid van het programma (20 punten);

De kwaliteit en originaliteit van het programma (10 punten);

De impact op het publiek (30 punten);

Het effect op de promotie en het in omloop brengen van Europese audiovisuele werken (15 punten);

De deelname van vakmensen uit de filmsector (10 punten).

5.   Begroring

Het totale beschikbare budget voor medefinanciering van projecten is geraamd op 3 500 000 EUR (behoudens goedkeuring van de begroting 2013).

De financiële bijdrage van de Commissie bedraagt maximaal 50 % van de totale subsidiabele kosten. De subsidie bedraagt maximaal 75 000 EUR.

Het Agentschap behoudt zich de mogelijkheid voor om niet alle beschikbare financiële middelen toe te kennen.

6.   Termijn

Uiterste data voor het indienen van voorstellen:

16 november 2012: voor projecten die beginnen tussen 1 mei 2013 en 31 oktober 2013,

30 april 2013: voor projecten die beginnen tussen 1 november 2013 en 30 april 2014.

Aanvragen moeten worden ingediend bij het Uitvoerend Agentschap (EACEA) op het volgende adres:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Unit MEDIA Programme — P8

Call for proposals EACEA/29/12 — Festivals

BOUR 4/61

Bourgetlaan 1

1140 Brussel

BELGIË

Uitsluitend aanvragen die op het daartoe bestemde aanvraagformulier zijn ingediend en die naar behoren zijn ingevuld, gedateerd en ondertekend door de persoon die bevoegd is namens de aanvragende organisatie juridisch bindende overeenkomsten aan te gaan, worden in behandeling genomen.

Per fax of e-mail ingediende aanvragen worden geweigerd.

7.   Volledige informatie

De richtsnoeren voor de oproep tot het indenden van voorstellen en de aanvraagformulieren zijn te vinden op:

http://ec.europa.eu/media

Aanvragen moeten aan de bepalingen van de richtsnoeren voldoen en op de daartoe bestemde formulieren worden ingediend. De algemene voorwaarden zijn te vinden op:

http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_documents_register_en.php


Top