EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/236/04

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6628 — Trinecke Zelezarny/ZDB Dratovna) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

OJ C 236, 7.8.2012, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.8.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 236/3


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.6628 — Trinecke Zelezarny/ZDB Dratovna)

Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

2012/C 236/04

1.

Op 30 juli 2012 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 en na een verwijzing op grond van artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Trinecke Zelezarny a.s. („TZ”, Tsjechië), die deel uitmaakt van het concern Moravia Steel a.s. („Moravia Steel”, Tsjechië), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de EG-concentratieverordening zeggenschap verkrijgt over delen van ZDB Group a.s. („ZDB”, Tsjechië) door de verwerving van aandelen in een nieuw opgerichte gemeenschappelijke onderneming, ZDB Dratovna a.s. („Dratovna”, Tsjechië).

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

TZ en Moravia Steel: vervaardiging van diverse staalproducten, met name walsdraad en andere warmgewalste lange staalproducten, halffabricaten, warmgewalst universeel breedstaal, naadloze buizen en getrokken en verspaand staal (bv. koudgetrokken staaldraad en verspaande stalen staven),

Dratovna: productie en distributie van koudgetrokken staaldraad en daarvan gemaakte producten.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van de EG-concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens de EG-concentratieverordening (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.6628 — Trinecke Zelezarny/ZDB Dratovna, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

1049 Brussel

BELGIË


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (de „EG-concentratieverordening”).

(2)  PB C 56 van 5.3.2005, blz. 32 („mededeling betreffende een vereenvoudigde procedure”).


Top