EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XG1217(04)

Kennisgeving ter attentie van de personen op wie de beperkende maatregelen in Besluit 2010/639/GBVB van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsbesluit 2011/847/GBVB van de Raad, en in Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1320/2011 van de Raad, betreffende beperkende maatregelen tegen Belarus van toepassing zijn

OJ C 369, 17.12.2011, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.12.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 369/17


Kennisgeving ter attentie van de personen op wie de beperkende maatregelen in Besluit 2010/639/GBVB van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsbesluit 2011/847/GBVB van de Raad, en in Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1320/2011 van de Raad, betreffende beperkende maatregelen tegen Belarus van toepassing zijn

2011/C 369/05

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

De volgende informatie wordt ter kennis gebracht van de personen die worden vermeld in bijlage III A van Besluit 2010/639/GBVB van de Raad, als gewijzigd bij Besluit 2011/847/GBVB van de Raad (1), en in bijlage I A van Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1320/2011 (2) van de Raad, betreffende beperkende maatregelen tegen Belarus.

De Raad van de Europese Unie heeft besloten dat de personen die in de bovengenoemde bijlagen voorkomen, moeten worden opgenomen in de lijsten van personen en entiteiten die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen als voorzien in Besluit 2010/639/GBVB en in Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen tegen Belarus. De redenen voor de aanwijzing van de betrokken personen staan in de desbetreffende vermeldingen in de bijlagen.

De betrokken personen worden erop geattendeerd dat zij een verzoek kunnen richten tot de bevoegde instanties van de betrokken lidstaat (lidstaten), als vermeld op de websites in bijlage II van Verordening (EG) nr. 765/2006, om toestemming te verkrijgen voor het gebruik van bevroren tegoeden voor basisbehoeften of specifieke betalingen (zie artikel 3 van de verordening).

De betrokken personen kunnen, onder overlegging van bewijsstukken, op onderstaand adres een verzoek aan de Raad indienen om het besluit om hen op bovengenoemde lijst te plaatsen, te heroverwegen:

Raad van de Europese Unie

Secretariaat-generaal

DG K Eenheid Coördinatie

Wetstraat 175

1048 Brussel

BELGIË

Tevens worden de betrokken personen erop geattendeerd dat zij tegen het besluit van de Raad beroep kunnen instellen bij het Gerecht van de Europese Unie, overeenkomstig de voorwaarden die zijn neergelegd in artikel 275, tweede alinea, en in artikel 263, vierde en zesde alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.


(1)  PB L 335 van 17.12.2011, blz. 81.

(2)  PB L 335 van 17.12.2011, blz. 15.


Top