EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC1214(02)

Mededeling overeenkomstig artikel 12, lid 5, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad over de inlichtingen die door de douaneautoriteiten van de lidstaten zijn verstrekt over de indeling van goederen in de douanenomenclatuur

OJ C 364, 14.12.2011, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.12.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 364/4


Mededeling overeenkomstig artikel 12, lid 5, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad over de inlichtingen die door de douaneautoriteiten van de lidstaten zijn verstrekt over de indeling van goederen in de douanenomenclatuur

2011/C 364/02

Een bindende tariefinlichting is niet meer geldig vanaf vandaag als zij niet langer verenigbaar is met de interpretatie van de douanenomenclatuur als gevolg van de hierna genoemde internationale tariefmaatregelen:

Wijzigingen van de toelichtingen op het Geharmoniseerd Systeem en het Repertorium van indelingsadviezen, goedgekeurd door de Internationale Douaneraad (IDR document NC1649 — verslag van de 47e zitting van het Comité GS):

WIJZIGINGEN VAN DE TOELICHTINGEN OVEREENKOMSTIG DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 8 VAN HET GS-VERDRAG EN INDELINGSADVIEZEN OPGESTELD DOOR HET COMITE GS VAN DE WERELDDOUANEORGANISATIE

(47e ZITTING VAN HET COMITÉ GS IN MAART 2011)

DOC. NC1649

Wijzigingen van de toelichtingen op de nomenclatuur die is opgenomen in de bijlage bij het GS-verdrag

Hoofdstuk 29

R/11


Indelingsadviezen vastgesteld door het Comité GS

2106.90/26-27

R/3

2208.90/4-6

R/2

4410.11/1

R/4

8517.62/20

R/5

8528.51/1

R/6

8543.70/5

R/7

In overeenstemming met artikel 17 van het Communautair douanewetboek, zijn bindende tariefinlichtingen niet meer geldig vanaf 1 januari 2012 wanneer zij niet langer verenigbaar zijn met de interpretatie van de douanenomenclatuur zoals deze voortvloeit uit de volgende internationale tariefmaatregelen:

Wijzigingen van de toelichtingen op de nomenclatuur van het Geharmoniseerde Systeem zoals goedgekeurd door de Internationale Douaneraad (document IDR nrs. NC1649, bijlage Q/4 verslag van de 47e zitting van het Comité voor het GS):

WIJZIGINGEN VAN DE TOELICHTINGEN OVEREENKOMSTIG DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 8 VAN HET GS-VERDRAG OPGESTELD DOOR HET COMITE GS VAN DE WERELDDOUANEORGANISATIE

(47e ZITTING VAN HET COMITÉ GS IN MAART 2011)

DOC. NC1649

Wijzigingen op de Toelichtingen nomenclatuur als bijlage van de GS-Conventie in overeenstemming met de aanbeveling van 26 juni 2009 en opgesteld door het Comité GS op haar 47e zitting. Doc. NC1649

Toelichtingen

Q/4

Wijzigingen van de toelichtingen op de nomenclatuur van het Geharmoniseerde Systeem zoals goedgekeurd door de Internationale Douaneraad (document IDR nrs. NC1705, bijlage N verslag van de 48e zitting van het Comité voor het GS):

WIJZIGINGEN VAN DE TOELICHTINGEN OVEREENKOMSTIG DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 8 VAN HET GS-VERDRAG OPGESTELD DOOR HET COMITE GS VAN DE WERELDDOUANEORGANISATIE

(48e ZITTING VAN HET COMITÉ GS IN SEPTEMBER 2011)

DOC. NC1705

Wijzigingen op de Toelichtingen nomenclatuur als bijlage van de GS-Conventie in overeenstemming met de aanbeveling van 26 juni 2009 en opgesteld door het Comité GS op haar 48e zitting. Doc. NC1705.

Toelichtingen

N

Nadere informatie over de inhoud van deze maatregelen kan worden verkregen bij het directoraat-generaal Belastingen en Douane-unie van de Europese Commissie (Wetstraat 200, 1049 Brussel, België) of worden verkregen van de internetsite van dit directoraat-generaal:

http://ec.europa.eu/comm/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/harmonised_system/index_en.htm


Top