EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC0215(04)

Bericht van het naderend vervallen van bepaalde antidumpingmaatregelen

OJ C 47, 15.2.2011, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 47/10


Bericht van het naderend vervallen van bepaalde antidumpingmaatregelen

2011/C 47/05

1.   De Europese Commissie deelt mede dat, tenzij overeenkomstig de volgende procedure een nieuw onderzoek wordt geopend, de hieronder vermelde antidumpingmaatregelen zullen vervallen op de in de tabel aangegeven datum, zoals vastgesteld in artikel 2 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1202/2009 van de Raad (1) tot instelling van een definitief antidumpingrecht op furfurylalcohol van oorsprong uit de Volksrepubliek China.

2.   Procedure

De producenten in de Unie kunnen een schriftelijk verzoek om een nieuw onderzoek indienen. Dit verzoek moet voldoende bewijsmateriaal bevatten om aan te tonen dat bij het vervallen van de maatregelen voortzetting of herhaling van dumping en schade waarschijnlijk is.

Indien de Commissie besluit een nieuw onderzoek naar de betrokken maatregelen te openen, zullen de importeurs, de exporteurs, de vertegenwoordigers van het land van uitvoer en de producenten in de Unie in de gelegenheid worden gesteld de in het verzoek om een nieuw onderzoek verstrekte informatie aan te vullen, te weerleggen of daarop commentaar te leveren.

3.   Termijn

De producenten in de Unie kunnen een schriftelijk verzoek om een nieuw onderzoek indienen, dat uiterlijk drie maanden voor de in onderstaande tabel vermelde datum moet zijn ontvangen door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Handel (Eenheid H-1), N-105 4/92, 1049 Brussel, België (2).

4.   Dit bericht wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1225/2009 (3).

Product

Land(en) van oorsprong of van uitvoer

Maatregelen

Referentie

Vervaldatum

Furfurylalcohol

Volksrepubliek China

Antidumpingrecht

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1202/2009 van de Raad (PB L 323 van 10.12.2009, blz. 48)

10.12.2011


(1)  PB L 323 van 10.12.2009, blz. 48.

(2)  Fax +32 22956505.

(3)  PB L 343 van 22.12.2009, blz. 51.


Top