EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2008/155/07

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5182 — Shell/BP/AFS/GlobeFuel) — Zaak die in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure Voor de EER relevante tekst

PB C 155 van 20.6.2008, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 155/32


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.5182 — Shell/BP/AFS/GlobeFuel)

Zaak die in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 155/07)

1.

Op 10 juni 2008 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) waarin is medegedeeld dat de onderneming Shell Deutschland Oil GmbH („SDO”, Duitsland), die deel uitmaakt van het Shell-concern („Shell”, Verenigd Koninkrijk), Deutsche BP AG („Deutsche BP”, Duitsland), die deel uitmaakt van de BP Group („BP”, Verenigd Koninkrijk) en AFS Aviation Fuel Services GmbH („AFS”, Duitsland), die uiteindelijk onder gezamenlijke zeggenschap staat van BP en het Lufthansa-concern, („Lufthansa”, Duitsland), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening gezamenlijk zeggenschap verkrijgen over GlobeFuel Systems & Services GmbH („GlobeFuel”, Duitsland) door de verwerving van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor SDO: exploratie, productie en verkoop van olie en aardgas, en productie en verkoop van olieproducten en chemicaliën;

voor Deutsche BP: exploratie, ontwikkeling en productie van olie en gas alsmede raffinage, vervaardiging en commercialisering van olieproducten en petrochemicaliën;

voor AFS: aanbieder van diensten voor vliegtuigen, d.w.z. brandstofbevoorrading, bouw van brandstofopslagplaatsen, ontwikkeling en adviesverlening inzake de bouw van tankwagens voor vliegtuigbrandstof, en vervoerslogistiek;

voor GlobeFuel: aanbieder van geïntegreerde IT-oplossingen voor diensten voor vliegtuigen.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Overeenkomstig de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2) moet worden opgemerkt dat deze zaak in aanmerking komt voor deze procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden haar hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk 10 dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax ((32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.5182 — Shell/BP/AFS/GlobeFuel, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie Fusiezaken

J-70

B-1049 Brussel


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.

(2)  PB C 56 van 5.3.2005, blz. 32.


Top