EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2007/145/10

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.4771 — Veritas/Golden Gate/Goldman Sachs/Aeroflex) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Voor de EER relevante tekst

OJ C 145, 30.6.2007, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.6.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 145/31


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.4771 — Veritas/Golden Gate/Goldman Sachs/Aeroflex)

Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 145/10)

1.

Op 22 juni 2007 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 (1) van de Raad waarin wordt medegedeeld dat The Veritas Capital Fund III L.P, die deel uitmaakt van de Veritas-groep („Veritas”, Verenigde Staten), Golden Gate Capital Management LLC („GG”, Verenigde Staten) en de Goldman Sachs Group Inc („GS”, Verenigde Staten) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening gezamenlijk zeggenschap verkrijgen over Aeroflex Incorporated („Aeroflex”, Verenigde Staten) door de aankoop van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

Veritas: private equity-investeringen;

GG: private equity-investeringen;

GS: wereldwijde investeringsbank, effecten- en beleggingsmanagement;

Aeroflex: ontwerp en productie van micro-elektronische producten en testoplossingen voor de communicatie-, ruimtevaart- en defensie-industrie.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. In het licht van de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 (2) van de Raad wordt vermeld dat deze zaak in aanmerking kan komen voor deze procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk 10 dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (nummer (32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.4771 — Veritas/Golden Gate/Goldman Sachs/Aeroflex aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.

(2)  PB C 56 van 5.3.2005, blz. 32.


Top