EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/172/09

Uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor werkzaamheden onder contract in het kader van het meerjarenprogramma van de Gemeenschap ter verbetering van de toegankelijkheid, het nut en de exploiteerbaarheid van digitale inhoud in Europa (eContentplus) Voor de EER relevante tekst

OJ C 172, 25.7.2006, p. 24–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.7.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 172/24


Uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor werkzaamheden onder contract in het kader van het meerjarenprogramma van de Gemeenschap ter verbetering van de toegankelijkheid, het nut en de exploiteerbaarheid van digitale inhoud in Europa (eContentplus)

(2006/C 172/09)

(Voor de EER relevante tekst)

1.   Doelstellingen en beschrijving

De Europese Commissie heeft een werkprogramma en een uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor de tenuitvoerlegging van het programma eContentplus vastgesteld (1).

Deze uitnodiging betreft voorstellen voor werkzaamheden onder contract met betrekking tot de volgende gebieden en activiteiten:

Geografische informatie

3.1

Gerichte projecten voor geografische informatie

3.2

Een thematisch netwerk voor geografische informatie

Educatieve inhoud

4.1

Gerichte projecten voor educatieve inhoud

4.2

Een thematisch netwerk voor educatieve inhoud

Digitale bibliotheken (Culturele en wetenschappelijke/academische inhoud)

5.1

Gerichte projecten voor digitale bibliotheken

5.2

Een thematisch netwerk voor culturele inhoud

Verbetering van de samenwerking tussen stakeholders op het gebied van digitale inhoud

6.1.

Een thematisch netwerk voor vraagstukken met betrekking tot het publieke domein en aanverwante kwesties

2.   Wie komt in aanmerking?

Deelname aan het programma eContentplus staat open voor in een van de 25 lidstaten gevestigde rechtspersonen.

Ook rechtspersonen in Bulgarije, Kroatië, Roemenië, Turkije en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië kunnen deelnemen, mits hiertoe een bilaterale overeenkomst met het betrokken land is gesloten. Deelname van in de EVA-landen gevestigde rechtspersonen is mogelijk, indien het betrokken land de EER-Overeenkomst heeft ondertekend (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen), conform de bepalingen van die overeenkomst (2).

Deelname van in derde landen gevestigde rechtspersonen en internationale organisaties is mogelijk, zij het zonder financiële steun van de Gemeenschap.

3.   Budget

Het totale budget voor de medefinanciering van werkzaamheden onder contract wordt geraamd op 27,3 miljoen EUR.

4.   Termijn

Alle voorstellen dienen uiterlijk op 19 oktober 2006 om 17.00 uur (plaatselijke tijd Luxemburg) in het bezit van de Commissie te zijn.

5.   Nadere informatie

De volledige tekst van de uitnodiging tot het indienen van voorstellen en de inschrijvingsformulieren kunnen worden aangevraagd op de volgende website:

http://europa.eu.int/econtentplus

Alle aanvragen moeten voldoen aan de specificaties en de voorwaarden die worden beschreven in de volledige tekst van de uitnodiging tot het indienen van voorstellen, het Werkprogramma en de Gids voor indieners, die in het Engels beschikbaar zijn op bovengenoemde website van de Commissie. Hierin staat ook informatie over de manier waarop de voorstellen moeten worden opgesteld en ingediend.

De voorstellen worden beoordeeld op basis van de beginselen van transparantie en gelijke behandeling. Dit gebeurt door de Commissie, die daarbij gesteund wordt door externe deskundigen. Elk ingediend voorstel zal worden beoordeeld aan de hand van de beoordelingscriteria die in het Werkprogramma voor eContentplus zijn opgenomen.

Alle door de Europese Commissie ontvangen voorstellen worden strikt vertrouwelijk behandeld.


(1)  Besluit Nr. 456/2005/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2005 tot vaststelling van een meerjarenprogramma van de Gemeenschap ter verbetering van de toegankelijkheid, het nut en de exploiteerbaarheid van digitale inhoud in Europa (PB L 79 van 24.3.2005, blz. 1).

(2)  In het Publicatieblad van de Europese Unie wordt actuele informatie gegeven over de landen die aan het programma deelnemen. Een bijgewerkte lijst is ook te verkrijgen op de programmawebsite http://europa.eu.int/econtentplus.


Top