EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/054/05

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M. 4171 — Bosch/Mann + Hummel/ArvinMeritor Purolator) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Voor de EER relevante tekst

OJ C 54, 4.3.2006, p. 5–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

4.3.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 54/5


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak nr. COMP/M. 4171 — Bosch/Mann + Hummel/ArvinMeritor Purolator)

Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure

(2006/C 54/05)

(Voor de EER relevante tekst)

1.

Op 23 februari 2006 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) waarin wordt meegedeeld dat de ondernemingen Robert Bosch GmbH („Bosch”, Duitsland) and Mann + Hummel GmbH („Mann + Hummel,” Duitsland) in de zin van artikel 3, lid 1, sub b), van genoemde verordening gezamenlijk zeggenschap verkrijgen over de PPNA filtratieproducten divisie in Noord-Amerika van ArvinMeritor, Inc. („de Business”, VS), door de aankoop van activa.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor Bosch: ontwikkeling, fabricage en verkoop van technologieën voor automobielen, industriële technologie, consumentengoederen en bouwtechnologie;

voor Mann + Hummel: ontwikkeling, fabricage en verkoop van filter- en luchtinlaatsystemen voor de automobielindustrie;

voor de Business: ontwikkeling, fabricage en verkoop van olie-, lucht- en brandstoffilters voor de automobielindustrie en voor industriële toepassingen.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. In het licht van de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2) wordt vermeld dat deze zaak in aanmerking kan komen voor deze procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax ((32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M. 4171 — Bosch/Mann + Hummel/ArvinMeritor Purolator, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

DG Concurrentie

Merger Registry

J-70

B-1049 Brussel


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.

(2)  PB C 56 van 5.3.2005, blz. 32.


Top