EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/054/03

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4133 — Mellon/West LB) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

OJ C 54, 4.3.2006, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

4.3.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 54/3


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak nr. COMP/M.4133 — Mellon/West LB)

Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(2006/C 54/03)

(Voor de EER relevante tekst)

1.

Op 24 februari 2006 ontving de Commissie een aanmelding van een concentratievoornemen in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1), waarin is medegedeeld dat de ondernemingen Mellon Financial Corporation („Mellon”, VSA) en WestLB AG („WestLB”, Duitsland) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over een nieuw opgerichte onderneming („JV”) door de verwerving van aandelen van een nieuw opgerichte onderneming die een gemeenschappelijke onderneming is.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor Mellon: internationale financiële diensten;

voor WestLB: algemene bankdiensten;

voor JV: assetmanagement.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EEG) nr. 4064/89 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Hierbij dient te worden aangetekend dat, overeenkomstig de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2), deze zaak in aanmerking komt voor de in voormelde mededeling beschreven procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden haar hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen de Commissie per fax ((32-2) 296 43 01 of (32-2) 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.4133 — Mellon/West LB, aan onderstaand adres worden gezonden:

Europese Commissie

DG Concurrentie

Merger Registry

Kamer J-70

B-1049 Brussel


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.

(2)  PB C 56 van 5.3.2005, blz. 32.


Top