EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005XC1228(01)

Bekendmaking van een registratie-aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

OJ C 331, 28.12.2005, p. 2–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.12.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 331/2


Bekendmaking van een registratie-aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

(2005/C 331/02)

Naar aanleiding van deze bekendmaking kan bezwaar worden aangetekend op grond van artikel 7 of artikel 12 quinquies van de genoemde verordening. Elk bezwaar tegen deze registratie-aanvraag moet binnen zes maanden na deze bekendmaking worden ingediend via de bevoegde autoriteit van een lidstaat, van een staat die lid van de WTO is, of van een overeenkomstig artikel 12, lid 3, erkend derde land. Geoordeeld wordt dat de hiernavolgende gegevens, met name die in punt 4.6, de registratie-aanvraag rechtvaardigen in de zin van Verordening (EEG) nr. 2081/92; zij zijn het motief voor deze bekendmaking.

SAMENVATTING

VERORDENING (EEG) Nr. 2081/92 VAN DE RAAD

„PATATAS DE PRADES” of „PATATES DE PRADES”

EG-nummer: ES/00232/25.04.2002

BOB ( ) BGA ( X )

Deze samenvatting is opgesteld voor informatieve doeleinden. Voor volledige informatie, met name ten behoeve van de producenten van het product met de betrokken BGA, dient de volledige versie van het productdossier te worden geraadpleegd hetzij op nationaal niveau, hetzij bij de bevoegde diensten van de Europese Commissie (1).

1.   Bevoegde dienst van de lidstaat:

Naam:

Subdirección General de Denominaciones de Calidad y Relaciones Interprofesionales y Contractuales. Dirección General de Alimentación. Subsecretaria de Agricultura, Pesca y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Adres:

Po Infanta Isabel, 1 — E-28071 Madrid

Tel.

(34-91) 347 53 94

Fax:

(34-91) 347 54 10

e-mail:

sgcaproagro@mapya.es

2.   Groepering:

Naam:

Pere Casals i Rofes, on behalf of the Cooperativa Agrícola y Caixa Agrària de Prades, S. Coop. C. R. Ltda,

Ricard Alabart i Gabriel

C/Verge de l'Abellera, 24 de Prades

Antonio Anselmo i Pons of C/Verge de l'Abellera, 7 de Prades, Ramon Puigdengoles i Clivillé,

C/Mayor, 10 de Prades

Baldomero Casals i Musté

C/Sant Llorenç, 14 de Prades

Joaquim Salvadó i Pocurull, representing the producers

C/Verge de l'Abellera, 8 de Prades

Adres:

C/Sant Roc, 10, 1er- 2a, E-43364 Prades (Tarragona)

Tel.

Fax:

e-mail:

Samenstelling:

Producenten/verwerkers ( X ) andere samenstelling ( )

3.   Productcategorie:

Aardappelen. Categorie 1.6. Groenten, fruit en granen, in ongewijzigde staat of verwerkt.

4.   Overzicht van het productdossier:

(samenvatting van de in artikel 4, lid 2, voorgeschreven gegevens)

4.1.   Naam: „PATATAS DE PRADES” of „PATATES DE PRADES”

4.2.   Beschrijving: Het te beschermen product wordt omschreven als knollen van de soort Solanum tuberosum L, van de variëteit „Kennebec”, bestemd voor menselijke consumptie, maatsortering tussen de 40 en 80 mm, in uitzonderlijke gevallen tot 100 mm.

Deze aardappelen hebben een zeer gladde, harde en stevige schil. Het vruchtvlees is witachtig, met een stevige en bloemige structuur, een blijvend zoete smaak en een licht kastanjeachtige geur

4.3.   Geografisch gebied: De productiezone van de door de BGA beschermde aardappelen „Patatas de Prades” omvat het grondgebied van de gemeenten Prades, Capafonts, La Febró en Arbolí, alle in de Comarca del Baix Camp, provincie Tarragona, autonome regio Catalonië.

Het gebied waar de aardappelen gereed worden gemaakt en worden verpakt, komt overeen met de productiezone

4.4.   Bewijs van de oorsprong: De aardappelen zijn afkomstig van velden in de productiezone en worden geselecteerd, gesorteerd en verpakt door bedrijven in de productiezone die in het betrokken register van de Raad van toezicht zijn ingeschreven.

De aardappelen worden onderworpen aan fysische en organoleptische controles en alleen de aardappelen die door alle controles komen, worden verpakt en in de handel gebracht met de beschermde geografische aanduiding, voorzien van een door de Raad van toezicht (Consejo Regulador) afgegeven genummerd etiket, rugetiket of kwaliteitslabel

4.5.   Werkwijze voor het verkrijgen van het product: De aardappelplant groeit op een oppervlakte van ongeveer 0,50 m × 0,70 m, waarbij 5 tot 10 knollen per plant worden verkregen, bij een gemiddelde dichtheid van 28 000 planten per hectare.

De teelt begint met het kopen van gecertificeerd pootgoed van de variëteit „Kennebec”. Deze variëteit is niet erg productief, maar van hoge kwaliteit.

In april wordt er gepoot in ploegvoren. Deze voren worden vervolgens bedekt door een ploeggang waarbij de rug wordt gevormd.

De aardappelen worden niet eerder dan begin september, wanneer de plant op natuurlijke wijze afsterft, zorgvuldig met de hand geoogst. Er wordt met de oogst gewacht tot twee weken na het afsterven van de plant om de schil van de aardappel goed te laten rijpen en op die manier te voorkomen dat er kwaliteit verloren gaat en te zorgen dat de aardappel bestand is tegen mogelijke schokken tijdens het verpakken, en ook om het vermogen tot natuurlijke conservering te vergroten.

Na de oogst worden de aardappelen onderworpen aan de volgende processen: externe kwaliteitscontrole en sortering in homogene partijen; verpakking in ademende papieren zakken van 2 en 5 kg, met het logo van de BGA; bewaring in adequate opslagruimtes met natuurlijke vocht- en temperatuurregulering; etikettering op de buitenkant van de zak naast het logo.

4.6.   Verband:

Uit historisch oogpunt:

Er bestaat een grote traditie op het gebied van de aardappelteelt in de beschermde zone, zoals Emili Morera Llauradó schrijft in zijn werk van eind negentiende eeuw, waarin hij de kwaliteit van de knollen toeschrijft aan de bijzondere klimatologische omstandigheden en de hoge ligging van het gebied.

José Ruy Fernández (1920) schrijft met betrekking tot de Villa de Prades letterlijk „haar belangrijkste rijkdom is de aardappel; de aardappel met de hoogste kwaliteit, en daarom het hoogst gewaardeerd, die niet alleen op Catalaans grondgebied maar op ons gehele Spaanse schiereiland wordt voortgebracht, want behalve dat het een knol is met een zeer hoge productie, is hij ook voortreffelijk van smaak en bloemig, waardoor hij op alle markten wordt verkocht voor een hogere prijs dan alle vergelijkbare aardappelen”

Uit natuurlijk oogpunt:

De bevoorrechte enclave Montañas de Prades met haar bijzondere geografische karakter, op duizend meter hoogte, met zeer vruchtbare, licht zure zand- en kiezelgrond, weinig regen, tamelijk lage temperaturen en vochtige zeewind, heeft een gunstige invloed op de kwaliteit van deze knollen. Aan al deze omstandigheden is het volgende te danken:

De groeicyclus van de plant is langer. Er is slechts één oogst per jaar mogelijk, waardoor de knol steviger wordt en een hoger drogestofgehalte heeft.

De in dit gebied geteelde aardappelen hebben een heel gladde schil zonder misvormingen waardoor de aardappelen uit Prades duidelijk onderscheiden kunnen worden van die uit andere gebieden waar dezelfde variëteit wordt verbouwd.

De knollen worden op natuurlijke wijze bewaard in erkende opslagplaatsen, zonder gebruik van middelen tegen kiemvorming, noch van andere producten die het natuurlijke conserveringsproces van de aardappel kunnen veranderen.

Uit het voorafgaande kan daarom worden geconcludeerd dat de omstandigheden wat betreft de orografie (met name de hoogte), de bodem (belangrijke factor in deze teelt) en het klimaat in het gebied, gecombineerd met de traditie van de teelt en de ervaring van de landbouwers, ervoor zorgen dat de Patatas de Prades superieure kwaliteitskenmerken vertonen

4.7.   Controlestructuur:

Naam:

CALITAX

Adres:

Tuset, 10. E-08006 Barcelona

Tel.:

(34-93) 217 27 03

Fax:

(34-93) 218 51 95

e-mail:

calitax@arrakis.es

Het bedrijf Calitax voldoet aan de norm EN 45011 voor aardappelen.

4.8.   Etikettering: De beschermde aardappelen worden op de markt gebracht voorzien van etiketten met de verplichte, duidelijke vermelding van de BGA, het logo en de handelsnaam, naast gegevens van algemene aard zoals door de vigerende wetgeving bepaald.

Ongeacht het soort verpakking waarin de aardappelen voor consumptie worden verzonden, moeten ze voorzien zijn van een genummerd etiket of rugetiket dat is gecontroleerd en afgegeven door de Raad van toezicht, overeenkomstig het Kwaliteitshandboek. Dit kwaliteitslabel moet in ieder geval vóór verzending van de aardappelen worden aangebracht op zodanige wijze dat het geen tweede keer kan worden gebruikt

4.9.   Nationale eisen: Ley 25/1970, de 2 de diciembre, Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes

(Wet nr. 25/1970 van 2 december houdende de regeling voor wijngaarden, wijn en alcohol)

Decreto 835/1972, de 23 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 25/1970

(Decreet nr. 835/1972 van 23 maart houdende goedkeuring van de uitvoeringsbepalingen van Wet nr. 25/1970)

Orden de 25 de enero de 1994 por la que se precisa la correspondencia entre la legislación española y el Reglamento (CEE) 2081/92 en materia de denominaciones de origen e indicaciones geográficas de los productos agroalimentarios

(Besluit van 25 januari 1994 inzake de overeenstemming tussen de Spaanse wetgeving en Verordening (EEG) nr. 2081/92 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen)

Real Decreto 1643/99 de 22 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción en el Registro Comunitario de las Denominaciones de origen y de las Indicaciones geográficas protegidas.

(Koninklijk decreet nr. 1643/99 van 22 oktober tot vaststelling van de procedure voor de behandeling van aanvragen tot inschrijving in het communautaire register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen)


(1)  Europese Commissie, Directoraat-generaal Landbouw, Eenheid Kwaliteitsbeleid voor landbouwproducten, B-1049 Brussel.


Top