EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/056/07

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.3678 — Goldman Sachs/Cerberus/TET/ JV) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedureVoor de EER relevante tekst

OJ C 56, 5.3.2005, p. 45–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

5.3.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 56/45


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak nr. COMP/M.3678 — Goldman Sachs/Cerberus/TET/ JV)

Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure

(2005/C 56/07)

(Voor de EER relevante tekst)

1.

Op 24 februari 2005 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) waarin wordt meegedeeld dat de ondernemingen Goldman Sachs Mortgage Company („GSMC”, VSA) die onder zeggenschap staat van Goldman Sachs Group, Inc. („Goldman Sachs”, USA) en The Cerberus Group („Cerberus”, VSA) in de zin van artikel 3, lid 1), sub b), van genoemde verordening gezamenlijk zeggenschap verkrijgen over een deel van de onderneming Transamerica European Trailers („TET”, VK) door de aankoop van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor Goldman Sachs: investeringsbank en effecten;

voor Cerberus: investeringen in persoonlijke eigendom;

voor TET: leasing van commerciële opleggers voor de weg.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. In het licht van de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2) wordt vermeld dat deze zaak in aanmerking kan komen voor deze procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (nummer (32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.3678 — Goldman Sachs/Cerberus/TET/ JV, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel.


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.

(2)  Beschikbaar op de DG COMP website:

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.


Top