EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D1231(01)

Besluit van de Raad van 22 december 2003 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van het Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats

OJ C 321, 31.12.2003, p. 17–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

32003D1231(01)

Besluit van de Raad van 22 december 2003 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van het Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats

Publicatieblad Nr. C 321 van 31/12/2003 blz. 0017 - 0019


Besluit van de Raad

van 22 december 2003

tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van het Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats

(2003/C 321/03)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 202,

Gelet op Besluit 2003/C 218/01 van de Raad van 22 juli 2003 tot oprichting van een Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats, en met name op artikel 3,

Gezien de voordrachten die de regeringen van de lidstaten bij de Raad hebben ingediend,

Overwegende dat de gewone en plaatsvervangende leden van het Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats moeten worden benoemd voor een periode van drie jaar,

BESLUIT:

Artikel 1

Tot gewoon of plaatsvervangend lid van het Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats worden benoemd voor het tijdvak van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2006:

I. VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

II. VERTEGENWOORDIGERS VAN DE WERKNEMERSORGANISATIES

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

III. VERTEGENWOORDIGERS VAN DE WERKGEVERSORGANISATIES

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Artikel 2

De Raad zal de nog niet aangewezen leden later benoemen.

Artikel 3

Dit besluit wordt ter informatie bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 22 december 2003.

Voor de Raad

De voorzitter

A. Matteoli

Top