EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52002XC0522(01)

Mededeling van de Commissie in het kader van de procedure van artikel 4, lid 1, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad — Oplegging van openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtvaartdiensten in Italië

OJ C 119, 22.5.2002, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002XC0522(01)

Mededeling van de Commissie in het kader van de procedure van artikel 4, lid 1, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad — Oplegging van openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtvaartdiensten in Italië

Publicatieblad Nr. C 119 van 22/05/2002 blz. 0015 - 0016


Mededeling van de Commissie in het kader van de procedure van artikel 4, lid 1, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad

Oplegging van openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtvaartdiensten in Italië

(2002/C 119/08)

Op grond van artikel 4, lid 1, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad van 23 juli 1992 betreffende de toegang van communautaire luchtvaartmaatschappijen tot intracommunautaire luchtroutes heeft de Italiaanse regering overeenkomstig de tijdens de in de regio Sicilië gehouden Conferentie van Diensten goedgekeurde bepalingen, besloten een verplichting tot openbaredienstverlening op te leggen voor de geregelde luchtvaartdiensten op de volgende routes:

1. Betrokken routes:

- Pantelleria-Trapani en Trapani-Pantelleria;

- Lampedusa-Trapani en Trapani-Lampedusa;

- Pantelleria-Palermo en Palermo-Pantelleria;

- Lampedusa-Palermo en Palermo-Lampedusa;

- Lampedusa-Catania en Catania-Lampedusa;

- Trapani-Rome-Milaan en Milaan-Rome-Trapani;

- Trapani-Bari-Venetië en Venetië-Bari-Trapani;

- Trapani-Catania en Catania-Trapani.

1.1. Overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad van 18 januari 1993 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van "slots" op communautaire luchthavens kunnen de bevoegde instanties bepaalde "slots" reserveren op de geïnteresseerde luchthavens die aan een volledige coördinatieregeling zijn onderworpen.

2. Het gaat om de volgende openbaredienstverplichtingen:

2.1. Minimumfrequentie

a) tussen Pantelleria en Trapani gelden de volgende frequenties:

- ten minste twee heen- en twee terugvluchten van 1 oktober tot 31 mei en drie heen- en drie terugvluchten van 1 juni tot 30 september en tijdens de paas- en kerstdagen;

b) tussen Lampedusa en Trapani gelden de volgende frequenties:

- ten minste één heen- en één terugvlucht van 1 oktober tot 31 mei en twee heen- en twee terugvluchten van 1 juni tot 30 september;

c) tussen Pantelleria en Palermo gelden de volgende frequenties:

- ten minste twee heen- en twee terugvluchten gedurende het hele jaar;

d) tussen Lampedusa en Palermo gelden de volgende frequenties:

- ten minste twee heen- en twee terugvluchten van 1 oktober tot 31 mei en drie heen- en drie terugvluchten van 1 juni tot 30 september;

e) tussen Lampedusa en Catania gelden de volgende frequenties:

- ten minste één heen- en één terugvlucht gedurende het hele jaar;

f) voor Trapani-Rome-Milaan en Milaan-Rome-Trapani gelden de volgende frequenties:

- ten minste twee heen- en twee terugvluchten van 16 september tot 14 juni en drie heen- en drie terugvluchten van 15 juni tot 15 september;

g) voor Trapani-Bari-Venetië en Venetië-Bari-Trapani gelden de volgende frequenties:

- ten minste één heen- en één terugvlucht gedurende het hele jaar;

h) tussen Trapani en Catania gelden de volgende frequenties:

- ten minste één heen- en één terugvlucht gedurende het hele jaar.

2.2. Dienstregeling

Voor de routes Pantelleria-Trapani en Trapani-Pantelleria; Pantelleria-Palermo en Palermo-Pantelleria; Lampedusa-Palermo en Palermo-Lampedusa; Trapani-Lampedusa en Lampedusa-Trapani; Trapani-Rome-Milaan en Milaan-Rome-Trapani; Trapani-Bari-Venetië en Venetië-Bari-Trapani moet de dienstregeling een heenreis omvatten in de vroege ochtend (6.00-9.00) en een terugreis in de avond (18.00-21.00) zodat passagiers die om zakelijke redenen reizen, behoudens eventuele beperkingen van operationele aard op de luchthavens, in één dag heen en weer kunnen vliegen.

Voor de overige routes tussen Trapani en Catania en tussen Lampedusa en Catania moet de dienstregeling aansluiten op die van de nationale en internationale luchtvaartdiensten op de luchthaven van Catania.

2.3. Inzetbare luchtvaartuigen of geboden capaciteit

De luchtvaartuigen die in de gegarandeerde tijdsbestekken worden ingezet, moeten op de routes Trapani-Rome-Milaan en Trapani-Bari-Venetië een minimumcapaciteit van 100 zitplaatsen per luchtvaartuig bieden en 40 zitplaatsen voor de andere routes. Als alternatief kunnen luchtvaartuigen met een andere capaciteit worden gebruikt op voorwaarde dat er binnen de gegarandeerde tijdsbestekken voor gezorgd wordt dat door hantering van bepaalde frequenties op jaarbasis eenzelfde capaciteit worden bereikt.

2.4. Tarieven

De maximumtarieven exclusief BTW en luchthavenbelasting luiden als volgt:

- Pantelleria-Trapani en terug: 15,49 EUR

- Lampedusa-Trapani en terug: 18,08 EUR

- Pantelleria-Palermo en terug: 18,08 EUR

- Lampedusa-Palermo en terug: 20,66 EUR

- Lampedusa-Catania en terug: 18,08 EUR

- Trapani-Milaan en terug (via Rome): 56,81 EUR

- Trapani-Venetië en terug (via Bari): 56,81 EUR

- Trapani-Rome en terug: 38,73 EUR

- Trapani-Bari en terug: 36,15 EUR

- Trapani-Catania en terug: 18,08 EUR.

Voor de verkoop van de eventuele overige zitplaatsen op de routes Rome-Milaan en terug en Bari-Venetië en terug zijn er geen tariefbeperkingen.

Jaarlijks passen de bevoegde instanties deze maximumtarieven aan op basis van de inflatie in het afgelopen jaar, berekend op basis van de algemene ISTAT-index van de consumptieprijzen. De aangepaste tarieven worden medegedeeld aan alle luchtvaartmaatschappijen die de desbetreffende routes exploiteren en worden ter kennis van de Europese Commissie gebracht met het oog op publicatie in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Wanneer het gemiddelde voor elk halfjaar een wijziging van meer dan 5 % laat zien in de wisselkoers tussen de euro en de US-dollar en/of in de brandstofkosten, moeten de maximumtarieven evenredig met die stijging worden herzien.

Eventuele tariefaanpassingen worden halfjaarlijks verricht door de minister van vervoer en infrastructuur, in overleg met de president van de regio Sicilië, op basis van een onderzoek door een paritair technisch comité, bestaande uit een door de ENAC en een door de regio Sicilië benoemde vertegenwoordiger, waarbij de op de betrokken routes opererende maatschappijen worden gehoord.

Tariefaanpassingen gelden met ingang van het volgende halfjaar.

De aangepaste tarieven worden ter kennis gebracht van alle maatschappijen die de betrokken routes exploiteren en van de Europese Commissie met het oog op publicatie in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

2.5. Continuïteit van de dienstverlening

Behoudens overmacht mag het aantal door rechtstreeks toedoen van de luchtvaartmaatschappij geannuleerde vluchten per IATA-vliegseizoen niet meer bedragen dan 1 % van het geplande aantal vluchten.

De diensten moeten ten minste gedurende twaalf achtereenvolgende maanden worden verzorgd en mogen alleen worden gestaakt met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.

3. De communautaire vervoerders worden in kennis gesteld van het feit dat indien bij de exploitatie van de betrokken routes de bovenstaande openbare dienstverplichtingen niet in acht worden genomen, dit administratieve sancties en/of rechtsvervolging tot gevolg kan hebben.

Top