EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52000AR0259

Advies van het Comité van de Regio's over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/53/EG van de Raad houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten"

OJ C 144, 16.5.2001, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000AR0259

Advies van het Comité van de Regio's over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/53/EG van de Raad houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten"

Publicatieblad Nr. C 144 van 16/05/2001 blz. 0015 - 0016


Advies van het Comité van de Regio's over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/53/EG van de Raad houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten"

(2001/C 144/05)

HET COMITÉ VAN DE REGIO'S,

gezien het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/53/EG van de Raad houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten" [COM(2000) 137 def. - 2000/0060 (COD)];

gezien het besluit van de Raad van 8 mei 2000 om het Comité overeenkomstig de artt. 265 (1) en 71 van het EG-Verdrag te raadplegen;

gezien het op 23 juni 2000 door de voorzitter van het Comité van de Regio's genomen besluit om commissie 3 ("Trans-Europese netwerken, vervoer, informatiemaatschappij") met de voorbereidende werkzaamheden te belasten;

gezien het ontwerpadvies, dat commissie 3 op ... (CDR ...) heeft goedgekeurd (rapporteur: de heer Walsh, lid van de West Sussex County Council,GB/ELDR),

heeft tijdens zijn 36e zitting van 13 en 14 december 2000 (vergadering van 13 december) met algemene stemmen het volgende advies uitgebracht.

Het Comité van de Regio's,

1. dringt er bij de Commissie op aan om rekening te houden met de gevolgen die de voorgestelde gewijzigde richtlijn zal hebben voor lokale en regionale overheden om de lidstaten tot 31 december 2015 de tijd te geven voor de omzetting van de richtlijn;

2. wijst erop dat niet alle lokale overheden in staat zijn om de aanwezigheid van te lange voertuigen op snelwegen te beperken of om toe te zien op de naleving van een dergelijke beperking;

3. is ingenomen met het voorstel van de Commissie om de maximale lengte voor bussen met drie assen te verhogen tot 15 meter en zou graag zien dat voor bussen met twee assen de al in veel landen gangbare maximale lengte van 13,5 meter wordt toegestaan;

4. juicht het toe dat geharmoniseerde regels voor de lengte van bussen naar verwachting zullen leiden tot meer concurrentie in het busvervoer en in de fabricage van bussen, zodat cabotage zonder nationale belemmeringen kan plaatsvinden;

5. is van mening dat door het gebruik van bussen van 15 meter in totaal minder bussen nodig zullen zijn op lange ritten met grote aantallen passagiers, hetgeen gunstig is voor het milieu en ook rendabeler vanuit economisch oogpunt. Voor korte ritten in stadscentra zullen de effecten te verwaarlozen zijn;

6. wijst erop dat bussen van 15 meter lang een tweede deur moeten hebben omdat dit comfortabeler is voor de reizigers en zo voorkomen wordt dat bij het in- en uitstappen vertragingen ontstaan. Aangezien het echter moeilijk is om een lange bus recht langs de stoeprand te parkeren, kan het uitstappen uit de tweede deur wel eens gevaarlijk zijn. Soms kunnen stoepranden bij bushaltes niet lang genoeg gemaakt worden, waardoor het niet mogelijk is te voldoen aan de voorschriften die gelden voor het in- en uitstappen van gehandicapten en andere mensen met een beperkte mobiliteit,

7. op sommige wegen, in grote steden, in middelgrote oude steden en in dorpen kan het gebruik van 15 meter lange standaardbussen voor bepaalde reizigers problemen opleveren en het verkeer ophouden doordat deze bussen in de kleine ruimte niet erg snel kunnen manoeuvreren;

8. wijst erop dat voor zeer veel bruggen een maximumgewicht geldt, zodat deze niet toegankelijk zijn voor bussen van 15 meter;

9. wijst erop dat de lengte van "inhammen" en parkeerplaatsen voor bussen langs autosnelwegen en de minimale straal van rotondes en bergwegen vaak niet toereikend zijn voor langere bussen. Aanpassen van haltestroken (inhammen), parkeerplaatsen, rotondes en bergwegen is vooral in stedelijke gebieden moeilijk of helemaal niet uitvoerbaar door ruimtegebrek.

Brussel, 13 december 2000.

De voorzitter

van het Comité van de Regio's

Jos Chabert

Top