EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021XX0407(01)

Netwerken van organisaties, werkzaam op de tot de opdracht van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) behorende gebieden 2021/C 118 I/03

PB C 118I van 7.4.2021, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.4.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CI 118/5


Netwerken van organisaties, werkzaam op de tot de opdracht van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) behorende gebieden

(2021/C 118 I/03)

Wat de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid betreft, bepaalt Verordening (EG) nr. 178/2002 (1), artikel 36, lid 2 het volgende: “De raad van bestuur stelt op voorstel van de uitvoerend directeur een lijst op van door de lidstaten aangewezen bevoegde organisaties die de Autoriteit, afzonderlijk of in netwerken, bij de uitoefening van haar opdracht kunnen bijstaan, en maakt die lijst openbaar”.

Op 19 december 2006 stelde de raad van bestuur van de EFSA voor het eerst een dergelijke lijst op. Sindsdien wordt hij:

i.

regelmatig bijgewerkt, op basis van de voorstellen van de uitvoerend directeur van de EFSA, rekening houdend met herzieningen of nieuwe aanwijzingsvoorstellen van de lidstaten (overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2230/2004 van de Commissie, artikel 2, lid 4 (2)); en

ii.

bekendgemaakt op de website van de EFSA, waar de laatst bijgewerkte lijst van bevoegde organisaties wordt gepubliceerd.

Deze informatie is verkrijgbaar op de website van de EFSA, onder de volgende links:

i.

de laatste wijziging van de lijst van bevoegde organisaties door de raad van bestuur van de EFSA op [25 maart 2021] –

[https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/86th-management-board-web-meeting]; en

ii.

de bijgewerkte lijst van bevoegde organisaties –

http://www.efsa.europa.eu/en/partnersnetworks/scorg

De EFSA zal deze kennisgeving, en vooral de links naar websites, voortdurend bijwerken.

Verdere informatie vindt u op: Cooperation.Article36@efsa.europa.eu.


(1)  Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1).

(2)  Verordening (EG) nr. 2230/2004 van de Commissie van 23 december 2004 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad voor wat betreft het netwerk van organisaties die werkzaam zijn op de gebieden die behoren tot de opdracht van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (PB L 379 van 24.12.2004, blz. 64), zoals laatstelijk gewijzigd.


Top