EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Op naar een koolstofarme economie in 2050

 

SAMENVATTING VAN:

Mededeling (COM(2011) 112 definitief — Routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 2050

WAT IS HET DOEL VAN DEZE MEDEDELING?

 • Deze mededeling vormt een routekaart naar 2050 van de verschillende manieren waarop de beoogde uitstootreductie in de EU kan worden behaald.
 • Hierin staan beoogde mijlpalen om aan te geven in hoeverre de EU op koers ligt bij het creëren van een koolstofarme economie.
 • Ook beschrijft het beleidsuitdagingen, investeringsbehoeften en de rol die verschillende sectoren moeten spelen.

KERNPUNTEN

Uit de analyse van de Europese Commissie blijkt dat vermindering van EU-uitstoot van 40 % en 60 % voor 2030 en 2040 respectievelijk ten opzichte van het niveau van 1990 de meest kostenefficiënte manier is om algemene doelstellingen te halen.

Alle sectoren zullen moeten bijdragen aan de koolstofarme overgang en in de 2050-routekaart staan de bijdragen van de verschillende sectoren:

 • de elektriciteitssector kan tegen 2050 de CO2-uitstoot bijna volledig elimineren, vooral door de productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen met behulp van bestaande en meer geavanceerde technologieën;
 • vervoer kan uitstoot met meer dan 60 % verminderen door duurzamer te worden dankzij grotere voertuigefficiëntie, elektrische voertuigen en schonere energie;
 • gebouwen kunnen hun huidige uitstoot met ongeveer 90 % verlagen door middel van verbeteringen van de energie-efficiëntie;
 • industrie kan haar uitstoot van broeikasgassen met meer dan 80 % verlagen door efficiëntere processen, energie-efficiëntie, recycling en nieuwe technologieën;
 • hoewel de landbouw naar schatting tegen 2050 een derde van de totale EU-uitstoot vertegenwoordigt, kan deze sector de uitstoot met 42-43 % verminderen door een reeks nieuwe technieken, met inbegrip van een gezonder dieet met minder vlees.

Om deze doelen te bereiken zijn er de komende vier decennia grote publieke en particuliere investeringen nodig. In de mededeling staan schattingen die neerkomen op een extra investering voor de gehele EU van jaarlijks ongeveer 270 miljard EUR of 1,5 % van het EU-BBP.

De potentiële voordelen naast de aanpak van klimaatverandering en het efficiëntere gebruik van hulpbronnen zijn echter enorm. Het maatregelenpakket kan:

 • de jaarlijkse energiekosten van de EU met 175-320 miljard EUR verlagen;
 • Europa’s afhankelijkheid van geïmporteerde fossiele brandstoffen verminderen;
 • een structurele verandering in de Europese economie bevorderen, waarbij honderdduizenden banen worden gecreëerd;
 • de luchtkwaliteit verbeteren ten bate van de gezondheid van Europese burgers.

ACHTERGROND

Om de wereldwijde klimaatverandering onder 2 oC te houden (de internationaal overeengekomen doelstelling om catastrofale gevolgen van de opwarming van de aarde te voorkomen), tracht de EU broeikasgassen met 80 tot 95 % ten opzichte van 1990 te verminderen.

Kijk voor meer informatie op:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s — Routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 2050 (COM(2011) 112 definitief van, 8.3.2011)

Laatste bijwerking 03.08.2016

Top