EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europees Jaar voor ontwikkeling (2015)

De Europese Unie is wereldwijd de grootste donor van officiële ontwikkelingshulp. Ondanks deze sterke betrokkenheid hebben EU-burgers vaak een gebrek aan kennis over de ontwikkelingssamenwerking van de Unie. Om de bekendheid op dit terrein te vergroten, wordt 2015 het Europees Jaar voor ontwikkeling.

BESLUIT

Besluit nr. 472/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 over het Europees Jaar voor ontwikkeling (2015).

SAMENVATTING

Wereldwijd leven ongeveer 1,3 miljard mensen nog steeds van een extreem laag inkomen en de menselijke ontwikkelingsbehoeften van vele anderen zijn nog steeds niet vervuld.

2015, het laatste jaar waarin de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (Millennium Development Goals of MDG's) moeten worden bereikt, wordt beschouwd als een unieke kans om de stand van zaken op te maken van de internationale afspraken en van de belangrijkste resultaten van het ontwikkelingsbeleid van de EU. Het Europees Jaar voor ontwikkeling in 2015 (EYD2015) biedt een gelegenheid om de belangrijkste Europese beleidslijnen die zijn uitgevoerd onder de aandacht te brengen.

BEKENDHEID BIJ DE BEVOLKING VERGROTEN

De hoofddoelstellingen van het EYD2015 zijn:

  • de Europese burgers informeren over de ontwikkelingssamenwerking van de Unie, door de nadruk te leggen op de resultaten die de EU, samen met de lidstaten, heeft bereikt;
  • rechtstreekse betrokkenheid van EU-burgers en organisaties bij ontwikkelingssamenwerking stimuleren;
  • de bekendheid met de voordelen van de EU-ontwikkelingssamenwerking niet alleen voor de begunstigden maar ook voor EU-burgers vergroten door een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid en solidariteit met derde landen tot stand te brengen.

EUROPESE EN NATIONALE ACTIES

Het EYD2015 richt zich met name op een brede informatie- en voorlichtingscampagne in de hele Unie bestemd voor specifieke doelgroepen zoals jongeren, aangevuld met acties van de lidstaten (bijvoorbeeld evenementen om debatten, het uitwisselen van informatie en het delen van ervaringen en goede praktijken te stimuleren).

Bij zowel de acties van de Unie als de nationale acties zullen burgers, jeugdorganisaties, de particuliere sector en, waar nodig, nationale en lokale overheden worden betrokken.

RECHTSTREEKSE EN INDIRECTE EU-STEUN

Er zal rechtstreekse en indirecte EU-steun worden aangeboden in de vorm van subsidies (die in specifieke gevallen tot 80 % van de uiteindelijke kosten van de activiteiten dekken) of het recht om gebruik te maken van het specifieke EYD2015-logo voor acties en maatregelen die in het kader van het Europees Jaar worden uitgevoerd.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Besluit (EU) nr. 472/2014/EUvan het Europees Parlement en de Raad

29.5.2014

-

PB L 136 van 9.5.2014, blz. 1

Laatste wijziging: 30.06.2014

Top